TOPORTAL nr 20240414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POWRÓT
POWRÓT
Środa, 13-09-2023

Więcej terenów inwestycyjnych na Śląsku.

Rozwój gospodarczy i podniesienie jakości życia mieszkańców, rozwój infrastruktury południowej części Śląska to tylko niektóre efekty zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Racibórz a Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A w zakresie włączenia nowych terenów przemysłowych do strefy gospodarczej w Raciborzu. Racibórz złożył też wniosek o dofinansowanie w ramach siódmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rozwój Stref Przemysłowych.

Minister Waldemar Buda wraz z Ministrem Pawłem Jabłońśkim na konferencji prasowej z okazji włączenia nowych terenów przemysłowych do strefy gospodarczej w Raciborzu.

-Włączenie nowych terenów przemysłowych do strefy gospodarczej w Raciborzu jest niezwykle istotne ze względu na deficyt wolnych terenów inwestycyjnych w południowej części województwa śląskiego. Będzie to kolejny impuls rozwojowy dla tego regionu i prowadzenia działalności gospodarczej na Śląsku - wskazuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Szansa na rozwój gospodarczy Śląska


W ramach porozumienia zawartego 12 kwietnia br. pomiędzy Miastem Racibórz a Katowicką Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) S.A włączone zostaną nowe tereny do strefy gospodarczej w Raciborzu. Jest to możliwe dzięki pozyskaniu ziemi pod inwestycje od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Dotychczas na terenie Gminy Racibórz statusem specjalnej strefy ekonomicznej objęte było ponad 14 ha nieruchomości. Obecnie w tym mieście w oparciu o instrument Polskiej Strefy Inwestycji działa 7 Inwestorów. Są to firmy: Bruki Trawiński, DK GLASS Kłosek Damian, PPW KOLTECH Spółka z.o.o, SUNEX Spółka akcyjna, Tokai Cobex Polska Spółka z.o.o, Zakład Masarski SEGET sp.j. ZBM Głombik Spółka z.o.o. działające m.in w branży budowlanej, maszynowej, metalowej elektrycznej i spożywczej.

W ramach współpracy planowane są działania dotyczące promocji terenów, poszukiwania inwestorów, pomocy przez KSSE przedsiębiorcom w kontaktach z administracją publiczną, a także rekomendowania przedsiębiorcą nowych terenów inwestycyjnych.

Porozumienie obejmuje tereny przeznaczone na działalność przemysłową: przy ul. Cieszyńskiej (ok. 5,3 ha), przy ul. Mikołowskiej (5,6 ha), a także nowy - perspektywiczny teren (na dzień dzisiejszy nie objęty planem zagospodarowania) - przy ul. Sosnowieckiej (ok. 35,7 ha), będące własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Są to nowe tereny inwestycyjne, które w ramach współpracy planowane są do zagospodarowywania przez nowych inwestorów.

Nowe inwestycje dzięki rządowemu wsparciu


KSSE wraz z miastem Racibórz przygotowują również inwestycję "Strefa przemysłowa w Raciborzu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową". Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu w siódmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rozwój Stref Przemysłowych.

Planowana inwestycja będzie polegać na przygotowaniu terenów inwestycyjnych przy ul. Sosnowieckiej w Raciborzu. Prace będą polegały m.in. na budowie nowej drogi o długości ok. 3 km (klasa drogi GP) wraz z drogami dojazdowymi, serwisowymi i infrastrukturą towarzyszącą. Będzie ona stanowić fragment obwodnicy południowo-wschodniej Raciborza i umożliwi dogodny dojazd do drogi krajowej nr 45 (w tym do autostrady A4 i A1/D1).

Teren przy ul. Sosnowieckiej przeznaczony jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod działalność produkcyjną. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu przebiegają wszystkie wymagane przez potencjalnych inwestorów sieci infrastruktury technicznej. W pobliżu znajduje się też dwutorowa linia kolejowa nr 151 (transport pasażerski i towarowy), stanowiąca fragment międzynarodowej linii kolejowej E59 Malmo-Wiedeń/Budapeszt/Praga, będąca częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej - TEN-T.

Dzięki tym inwestycjom lepszą komunikacje uzyskają tereny przemysłowe o powierzchni ponad 110 ha, w skład, których wejdzie nowa strefa przemysłowa w Raciborzu (pow. 61,5 ha, w tym stanowiące 75% terenów własności Skarbu Państwa), jak również istniejący teren przemysłowy (pow. 50 ha) należący do Rafako S.A., czyli spółki dostarczającej specjalistyczne rozwiązania dla sektora energetycznego. Firma ta jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych i największym w Europie producentem kotłów, a także największym pracodawcą w Raciborzu. Inwestycje te w sposób znaczący przyczynią się do rozwoju gospodarczego tego regionu. Plany te wpisują się też w Strategię Rozwoju Województwa śląskiego "ŚLĄSKIE 2030" - Zielone Śląskie, przede wszystkim w Cel operacyjny: C2. Efektywna infrastruktura.

W całym woj. Śląskim w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w latach 2018-2023 zostały wydane 303 decyzje o łącznej wartości 15 mld zł. Zadeklarowano utworzenie 8 722 nowych miejsc pracy.


/ fot. toportal /

Czytaj także:


Informacje dotyczące Raciborza i okolic dostępne są na profilu:
https://raciborz.toportal.pl
prezydent.pl

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 39 lok.1, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).