2019-04-15

Warszawa. Porozumienie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

W poniedziałek, 15 kwietnia, zostało podpisane porozumienie o współpracy między m.st. Warszawą i Szkołą Główną Handlową. Celem porozumienia jest wymiana informacji i poglądów na temat rozwoju Warszawy między badaczami i przedstawicielami samorządu.

- Porozumienie pozwoli jeszcze bardziej wykorzystać potencjał warszawskiego sektora nauki do podnoszenia jakości życia w mieście, włączyć naukowców do dialogu na temat rozwoju miasta. Inaugurujemy dzisiaj innowacyjny projekt - stypendia dla doktorantów zainteresowanych badaniami nad Warszawą. To szansa na rozwój dla młodych naukowców. Zarówno porozumienie, jak i stypendia dla doktorantów umożliwią skuteczną realizację celów Strategii 2030, czyli naszego miasta jako otwartej i przyjaznej metropolii z aktywnymi mieszkańcami - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

- SGH jest jednym z atutów Warszawy - przyciąga do stolicy kandydatów na studia ekonomiczne, również tych z zagranicy. Kształtuje środowisko innowatorów przedsiębiorczości. Nasza uczelnia jest też argumentem dla miasta w przyciąganiu dużych pracodawców, którzy potrzebują wykwalifikowanych kadr. Współpracujemy od lat: eksperci SGH chętnie tworzą ekspertyzy lub biorą udział w najważniejszych projektach m.in. w zakresie transportu, polityki mieszkaniowej, rewitalizacji. Tylko we współpracy z miastem i dzielnicą Mokotów możliwy jest rozwój kampusu. Zlokalizowany na granicy Śródmieścia i Mokotowa, świetnie skomunikowany, otwarty i nowoczesny kampus niezwykle wzbogaci tę część miasta, pełniąc różne funkcje edukacyjne i społeczne - mówi Marek Rocki, rektor Szkoły Głównej Handlowej.

Porozumienie jest deklaracją woli współpracy ze Szkołą Główną Handlową na partnerskich zasadach, ale też owocem wcześniejszych inicjatyw, potwierdzeniem chęci kontynuowania działań na rzecz Warszawy. Przedmiotem porozumienia są obszary wskazane w dokumentach strategicznych miasta. Opiera się ono na współpracy eksperckiej i badawczej w zakresie wdrażania strategii #Warszawa2030, w tym przy opracowywaniu i realizacji programów wykonawczych do strategii.

Wskazane w dokumencie obszary obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z zadaniami samorządu. Współpraca dotyczy przede wszystkim zrównoważonego rozwoju miasta, polityki przestrzennej i gospodarczej, nowoczesnych metod zarządzania oraz komunikacji między różnymi grupami interesariuszy. Porozumienie zapowiada także powołanie wspólnej grupy roboczej, która wypracuje rekomendacje zmian przestrzennych terenu przed budynkiem głównym SGH oraz włączenia kampusu uczelni w system przestrzeni publicznej miasta.

To drugie porozumienie tej rangi. Poprzednie zostało podpisane z Uniwersytetem Warszawskim i zacieśniło współpracę badawczą oraz wymianę wiedzy i doświadczeń. W efekcie porozumienia na uczelni został powołany zespół ds. współpracy z miastem - tzw. Inicjatywa Akademicka Warszawa.

Współpraca miasta ze Szkołą Główną Handlową


Współpraca trwa od wielu lat i przyjmuje różnorodne formy - pracownicy naukowi uczestniczą w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych narzędzi (np. Startup Art.), są autorami i partnerami projektów edukacyjnych, zasiadają w zespołach konsultacyjnych, doradczych i organach zarządczych, urzędnicy miejscy prowadzą zajęcia ze studentami (np. na podyplomowych studiach zarządzania miastem i polityką miejską). Wyniki wspólnych badań pomagają instytucjom miejskim podejmować decyzje i działania oparte na wiedzy (np. badania warszawskiego sektora kreatywnego dla Biura Kultury, szacowanie ruchu turystycznego dla Stołecznego Biura Turystyki czy też przestrzeni Warszawy w kontekście rozwoju gospodarczego - wspólnie z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego).


Samorząd warszawski wspiera rozwój edukacji.


Podczas uroczystości w Szkole Głównej Handlowej prezydent stolicy zainaugurował innowacyjny projekt w skali kraju, wspierający studentów i doktorantów zainteresowanych badaniami nad Warszawą - Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów. Pomoc materialna dla doktorantów zajmujących się tematyką istotną dla miasta pozwoli uzyskać realizatorom polityk miejskich przesłanki do podejmowania działań i decyzji popartych wynikami badań naukowych. Zwiększenie zaangażowania potencjału warszawskiego sektora nauki poprzez stypendia dla doktorantów umożliwi skuteczną realizację celów Strategii 2030. Stypendia doktoranckie pozwolą włączyć młodych naukowców do dialogu na temat rozwoju miasta oraz wesprzeć przepływ wiedzy między urzędem i sektorem nauki. Wykorzystanie potencjału warszawskiego sektora nauki do podnoszenia jakości życia w mieście i usprawnienia działań urzędu wymaga wdrożenia i upowszechnienia różnorodnych form współpracy między Urzędem m.st. Warszawy i instytucjami oraz indywidualnymi przedstawicielami warszawskiego sektora nauki. Obecnie lista form uwzględniająca specyfikę obu sektorów jest ograniczona. Stypendia będą przyznawana na maksymalnie 12 miesięcy (w łącznej kwocie do 30 000 zł na projekt, tj. 2500 zł miesięcznie) na realizację projektu badawczego w jednym z obszarów wskazanych przez urząd. Nabór wniosków rozpocznie się na przełomie kwietnia i maja. Więcej informacji tutaj.

Zainteresowanie Warszawą i w ogóle miastami, jako przedmiotem badań, w ostatnich latach rośnie. Z roku na rok odnotowujemy wzrost liczby prac dyplomowych poświęconych stolicy. W poprzednich edycjach łącznie otrzymaliśmy dwieście kilkadziesiąt zgłoszeń z bardzo różnorodnych dziedzin, począwszy od architektury poprzez kulturoznawstwo, transport, ochronę środowiska i geologię. Wyróżniamy autorów najlepszych prac magisterskich i doktorskich z zakresu rozwoju Warszawy. Nagroda główna w kategorii prac doktorskich wynosi 15 tys. zł. a w kategorii prac magisterskich - 7 tys. zł. Laureatów konkursu wybiera kapituła złożona z przedstawicieli czołowych uczelni warszawskich. W tym roku zmieniamy formułę - będzie to Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy. Rozpoczęcie naboru rozpoczynamy z początkiem maja. Ogłosimy je na stronie internetowej urzędu. Zachęcamy studentów wszystkich uczelni do podejmowania tematyki warszawskiej w swoich pracach dyplomowych i do kandydowania o nagrodę./ um.warszawa.pl /
fotorelacja  963
fotorelacja  963
fotorelacja  966
fotorelacja  797


toportal productionherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2019 TOPORTAL 

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).