2019-01-24

Warszawa dla wszystkich - realizujemy obietnice.

Dzisiaj, 24 stycznia, stołeczni radni debatują nad budżetem miasta na 2019 rok i Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2045. Więcej pieniędzy na edukację, żłobki, transport, kulturę i walkę o czyste powietrze - to priorytety w budżecie Warszawy.

- Wszyscy widzimy, jak Warszawa przez te ostatnie 12 lat się zmieniła. Dalej będzie się zmieniać na lepsze. Dzisiaj musimy się skoncentrować na poprawie jakości życia warszawianek i warszawiaków. Dlatego pojawią się nowe projekty społeczne takie jak: bilans dla seniora, nowe szczepienia dla dzieci i młodzieży czy poprawa bezpieczeństwa na moście Poniatowskiego - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy i dodaje - Będziemy również kontynuowali program inwestycyjny, który dla rozwoju naszego miasta jest niesłychanie istotny. Chcemy się koncentrować na rozbudowie metra, na nowych liniach tramwajowych. Warszawa musi być stolicą dobrej komunikacji.


Edukacja


Jednym z priorytetów projektu budżetu Warszawy na 2019 rok są rekordowo wysokie nakłady na oświatę, które wraz z wydatkami inwestycyjnymi wynoszą - 4 mld 916 mln zł. To największa pozycja w budżecie miasta. Planujemy przeznaczyć więcej środków na bieżące zadania w edukacji, między innymi na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz dalsze dostosowywanie szkół do podwójnego rocznika uczniów, którzy rozpoczną we wrześniu naukę w szkołach ponadpodstawowych. Oprócz tego miasto finansuje poprzez dotacje (planowane na 2019 r. w kwocie 599 mln zł), blisko 900 niepublicznych placówek oświatowych.


Najmłodsi nauczyciele z wyższą pensją


Wprowadzamy podwyżki dla nauczycieli kontraktowych i stażystów. W 2019 r. nauczyciele kontraktowi z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym otrzymają, dodatkowo ze środków własnych miasta, 270 zł brutto podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, a nauczyciele stażyści z tymi samymi kwalifikacjami 250 zł brutto. Na ten cel miasto przeznaczyło 39 mln zł, a podwyżki obejmą łącznie 9,6 tys. osób. Podwyżką dla pracowników administracji i obsługi objęliśmy także ponad 7 tys. osób w 11 dzielnicach. Już w grudniu mieli oni wyższe pensje. Podwyżki, w zależności od dzielnicy, wyniosły od 50 do 268 zł brutto. Z budżetu miasta przeznaczyliśmy na wyrównanie pensji pracownikom obsługi 17,1 mln zł.

Do 2023 r. planujemy zbudować 19 nowych przedszkoli dla 3 300 dzieci oraz 14 nowych szkół dla 10 600 uczniów. Jeszcze w tym roku otworzymy placówki na Bielanach (ul. Bogusławskiego 8A, ul. Conrada 10a i ul. Przy Agorze 12), a także w Wilanowie przy placu Vogla. Już działa przedszkole specjalne przy ul. Tarchomińskiej na Pradze-Północ.


Pomoc społeczna i zdrowie


Na ochronę zdrowia i pomoc społeczną zaplanowaliśmy wraz z wydatkami na inwestycje w 2019 r. 2 mld 449 mln zł.


Bezpłatne żłobki od września 2019 roku


W tegorocznym budżecie jak i w latach do końca kadencji tj. do 2023 r. zaplanowaliśmy dodatkowo 771 mln zł na opiekę nad najmłodszymi warszawiakami. Łącznie w latach 2019-2045 na ten cel zaplanowano środki w kwocie 8 mld 260 mln zł.

Zgodnie z zapowiedzią, od września wszystkie dzieci będą miały bezpłatną opiekę w miejskich żłobkach i prywatnych o standardzie zbliżonym do miejskiego, bez względu na zarobki rodziców. Będziemy również wspierać rozwój nowych żłobków prywatnych i finansować w nich miejsca.

Oprócz tego w wydatkach inwestycyjnych przeznaczyliśmy 306 mln zł na budowę 36 nowych żłobków w latach 2019-2023 dla 5000 dzieci. Jeszcze w tym roku otworzymy placówki na Mokotowie przy ul. Spartańskiej 2, na Woli przy ul. Ciołka 26a, na Ursynowie przy ul. Cynamonowej oraz w Wesołej - ul. Łaguny 1.


Bilans seniora, szczepienia, dodatkowe dyżury lekarskie


W latach 2019-2023 zarezerwowaliśmy dodatkowe środki w budżecie miasta w kwocie 145 mln zł. Wśród priorytetowych działań w zakresie ochronie zdrowia można wymienić: nowy program zdrowotny dla seniorów, czyli bilans 70 i 80-latka, szczepienia przeciw HPV dla dziewczynek i chłopców w wieku 12 lat, szczepienia przeciwko grypie dla dzieci i kobiet w ciąży oraz zwiększenie nakładów na miejski program in vitro.

Miasto sfinansuje również dodatkowe dyżury lekarzy internistów i pediatrów w dni powszednie - po 2 godziny dziennie w jednej przychodni w każdej z dzielnic miasta oraz dyżury kardiologów - 2 razy w tygodniu po 2 godziny dziennie w 15 przychodniach.

Ponadto wprowadzamy finansowanie profilaktyki dentystycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, nieobjętych badaniami bilansowymi. Wprowadzamy też finansowanie pikników medycznych oraz przeprowadzimy kampanię informacyjną dotyczącą szczepień.


Sport


W budżecie na 2019 r. zaplanowano również środki na zadania bieżące i majątkowe z zakresu rekreacji, sportu i turystyki w wysokości 256 mln zł.


Zadaszenia boisk, więcej dzieci korzystających z zajęć sportowych


Warszawa zwiększy dostępność do zajęć sportowych, tak aby więcej dzieci mogło korzystać z zajęć sportowych. Ponadto będziemy wspierać udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych. W sumie na ten cel, w latach 2019 -2023 przeznaczymy dodatkowe 26 mln zł.

Miasto rozpocznie w tym roku program zadaszenia boisk typu "orlik" i "syrenka" halami pneumatycznymi. Na ten cel zaplanowano 3,2 mln zł.

Oprócz tego będą kontynuowane inwestycje sportowe, w tym Młodzieżowe Centrum Sportu Polonia, modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej i ul. Potockiej, modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka i modernizacja kortów tenisowych przy ul. Sosnkowskiego.


Walka ze smogiem


W latach 2019-2021 Warszawa zlikwiduje wszystkie kopciuchy w domach komunalnych. Wymiana pieca średnio kosztuje 12 tys. zł, dlatego do tej kwoty zostanie podniesiona wysokość dotacji dla osób indywidualnych. Nie będzie już kryterium dochodowego. Każdy warszawiak będzie mógł liczyć na stuprocentowy zwrot kosztów. W tym roku miasto przeznaczy 30 mln zł na walkę ze smogiem. W 2020 r. kwota będzie dwa razy wyższa - 60 mln zł, w roku 2021 wyniesie 100 mln zł, a w roku 2022 -110 mln zł. Łącznie to 300 mln zł.

Pieniądze przeznaczone są m.in. na likwidację starych pieców, przyłączenie kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i gazowej oraz dofinansowywanie odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo szczególną uwagę poświęcimy edukacji mieszkańców oraz kontroli palenisk.


Więcej zieleni na warszawskich ulicach


Stołeczne ulice zyskają nowe, zielone oblicze. W ramach kompleksowego projektu "Zielone ulice Warszawy" metamorfozę przejdzie 76 dużych warszawskich arterii. Nie zapominając o parkach i osiedlowych skwerach, nadal będziemy pielęgnowali warszawskie drzewa, krzewy i sadzili ozdobne kwiaty. Dodatkowo miasto przekaże warszawskim lasom miejskim nowe tereny pod zalesienia. W latach 2019-2023 Warszawa przeznaczy dodatkowo 25 mln zł na pielęgnację zieleni i nowe nasadzenia przyulicznych roślin oraz na lasy miejskie.


Kultura


W 2019 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na wydatki bieżące i majątkowe zaplanowaliśmy 647 mln zł, które przekażemy między innymi na dofinansowanie działalności teatrów, bibliotek, muzeów oraz domów i ośrodków kultury.

W budżecie Miasta na rok 2019 zaplanowano środki w kwocie 461 mln zł na dotacje dla instytucji kultury.

W kolejnych latach kontynuowane będą inwestycje, a wśród nich: budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej, budowa pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik, modernizacja Teatru Baj, budowa TR Warszawa, modernizacja zabytkowych obiektów, budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia czy rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego.


Transport


Na transport i komunikację zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 4 mld 743 mln zł. Komunikacja miejska pełni kluczową rolę w systemie transportowym stolicy i jest najchętniej wybieranym przez warszawiaków środkiem transportu - autobusy, pociągi, metro i tramwaje przewożą ponad 1,1 mld pasażerów rocznie. Pamiętajmy, że miasto finansuje 64% kosztu przejazdu, pozostałe 36% przypada na pasażera, który płaci za bilet.


Metro, nowe trasy tramwajowe i usuwanie barier


Kontynuujemy prace związane z dokończeniem II linii metra - w sumie 14 stacji oraz stacja techniczno-postojowa Karolin - łącznie ok. 16 km. Do roku 2023 w 20 lokalizacjach planujemy budowę lub przebudowę przystanków, zatok oraz pętli autobusowych.

W 2019 r. podejmujemy pierwsze, konkretne kroki związane z budową III linia metra. Na I etap tych prac przeznaczono 12,5 mln zł.

Stolica lepszej komunikacji to również inwestycje tramwajowe. W ciągu najbliższej kadencji będziemy budowali nowe linie tramwajowe na Wilanów (415,3 mln zł), na Zieloną Białołękę (150,6 mln zł), na Gocław (125 mln zł) oraz linię łączącą Służew ze stacją metra Wilanowska (40 mln zł).

Dodatkowo w latach 2019-2023 Warszawa będzie kontynuowała budowę i modernizacje dróg ogólnomiejskich, dzielnicowych, placów miejskich, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych i oświetlenia, usuwanie barier architektonicznych czy rozwój sieci tras rowerowych.


Warszawa bezpieczna


Na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie zadań bieżących i majątkowych w 2019 r. przeznaczymy 383 mln zł. Z tego na funkcjonowanie Straży Miejskiej przeznaczymy środki w kwocie 189 mln zł, a na zadania zlecone z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego 84,3 mln zł, w tym na utrzymanie Komendy Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy

Zadbamy między innymi o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego na moście Poniatowskiego. Na dostosowanie przeprawy do ruchu rowerowego w ramach programu budowy tras rowerowych zaplanowaliśmy 3 mln zł. Dodatkowo miasto zakupi system do odcinkowego pomiaru prędkości i bezpłatnie użyczy go Inspekcji Transportu Drogowego z przeznaczeniem na zainstalowanie go na tej przeprawie. Do tego czasu opłacimy stałą obecność policji drogowej.

W latach 2019-2021 na sfinansowanie w Warszawie 20 tys. służb ponadnormatywnych policji zarezerwowaliśmy 14 mln zł.


Budujemy miejskie mieszkania


W latach 2019-2024 na Program rozwoju budownictwa społecznego zarezerwowaliśmy 272 mln zł. W ramach tych środków wybudujemy nowe mieszkania komunalne, zmodernizujemy istniejące budynki komunalne, ale też będziemy partycypować w budowie mieszkań w systemie TBS.


Miejskie bloki: program budowy wind


W latach 2019-2021 zarezerwowaliśmy 30 mln zł na program budowy wind w budynkach mieszkalnych należących do miasta, po to aby w Warszawie osoby starsze czy z niepełnosprawnościami nie były tzw. więźniami czwartego piętra. Realizacja programu poprzedzona będzie szczegółową identyfikacją potrzeb oraz opracowaniem koncepcji określających uwarunkowania techniczne i finansowe poszczególnych zadań.


Warszawa dopłaca:


- 64% do komunikacji miejskiej

- 86% do żłobków

- 91% do przedszkoli

- 44% do mieszkań komunalnych


Warszawa na tle innych miastWarszawaKrakówPozdańWrocław
Przedszkola opłata za 1 godz.x1 zł1 zł1 zł1 zł
żłobki opłata za 1 m-c114,79 zł/od września 2019 r. bezpłatnie199 zł427 zł165,04 - 485,40 zł304,50 zł
stawka bazowa: czynsz lok. socjalny/m21,45 zł1,54 zł2 zł2,45 zł1,89 zł
opłata za 1 m3 wody i ścieków (łącznie)9,85 złponad 10 złponad 10 zł11,30 zł11 złWarszawa jest stabilna finansowo - potwierdzają to dwie międzynarodowe agencje.

17 grudnia 2018 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating Warszawy dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie "A-" oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie "AAA(pol)". Perspektywa ratingów jest stabilna. 20 grudnia 2018 r. Agencja Moody&pos;s potwierdziła ocenę wiarygodności kredytowej Warszawy na poziomie A2 z perspektywą stabilną.

Projekt budżetu Warszawy na 2019 rok to prognozowane dochody na kwotę 17 mld 196 mln zł i planowane wydatki ogółem na kwotę 19 mld 196 mln zł.
/ um.warszawa.pl /

Czytaj także:


Warszawski Szpital dla Dzieci zakończył remont.

Realizujemy obietnice - Warszawa dla wszystkich.

Od stycznia wyższe pensje dla warszawskich nauczycieli.

fotorelacja  957
fotorelacja  958
fotorelacja  915
fotorelacja  495


toportal productionherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2019 TOPORTAL 

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).