2019-04-17

Śląskie inwestuje w talenty.

Najlepsi uczniowie z regionu otrzymali stypendia w ramach programu "Śląskie. Inwestujemy w talenty - IV edycja"

W uroczystej gali wręczenia stypendiów uczestniczyli przedstawiciele władz województwa: marszałek Jakub Chełstowski i członkowie Zarządu, Izabela Domogała i Michał Woś.

"Młodzi ludzie są naszą największą inwestycją. Wspieranie ich pasji i docenienie ciężkiej pracy ma ogromne znaczenie dla nich, ich opiekunów, ale również dla rozwoju województwa. Mam nadzieję, że zechcą kontynuować naukę w naszych uczelniach, a po jej zakończeniu zostaną w województwie śląskim i wykorzystają swoją wiedzę i potencjał, by rozwijać swoje kariery i cały region" - mówił marszałek Jakub Chełstowski.

"Śląskie. Inwestujemy w talenty" to projekt samorządu województwa, realizowany przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu województwa. W ramach projektu uczniom i uczennicom przyznawane zostaną stypendia w wysokości 5 tys. zł na okres roku szkolnego. Uczniowie, w trakcie pobierania stypendium, podlegają opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. Celem tej opieki jest wsparcie ucznia w wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć.

Projekt jest realizowany w edycjach i obejmuje okres danego roku szkolnego

.

W dotychczasowych trzech edycjach projektu wsparciem zostało objętych 1708 uczniów, a całkowita wartość stypendiów zamknęła się w kwocie 13,2 mln zł. W IV edycji pula środków to ponad 5 mln zł, a liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych to 634 osoby. Podczas oceniania wniosków o przyznanie stypendium brane pod uwagę są nie tylko średnie ocen z przedmiotów kierunkowych (matematyka, język obcy i przedmiot wybrany przez ucznia) i średnia ze wszystkich przedmiotów, ale także udział w konkursach i olimpiadach, wielodzietność rodziny oraz niepełnosprawność ucznia. Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów wszystkich stypendystów czwartej edycji to 5,5.

Uczniowie najczęściej przeznaczają uzyskane środki na zakup pomocy naukowych: komputerów, podręczników, oprogramowania i udział w zajęciach dodatkowych m.in. kursach i obozach językowych, korepetycjach.
/ slaskie.pl /
fotorelacja  915
fotorelacja  743
fotorelacja  958
fotorelacja  914


toportal productionherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2019 TOPORTAL 

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).