2019-07-12

Śląskie. Inicjatywa zawsze w cenie.

Podpisano pierwsze umowy w ramach Marszałkowskiego Konkursu ?Inicjatywa Sołecka?. Kwota przeznaczona dla powiatu żywieckiego i bielskiego to ponad dziewięćset tysięcy złotych

W uroczystym podpisaniu umów z gminami z powiatów żywieckiego i bielskiego, które odbywało się w Starostwie Powiatowym w Żywcu, uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski.

"Dążymy do tego, by województwo śląskie rozwijało się w sposób zrównoważony, a mniejsze gminy i miasta miały takie same możliwości jak największe ośrodki miejskie. Ten konkurs pozwala sołectwom zrealizować istotne dla nich zadania, które mimo stosunkowo niedużych nakładów finansowych, mają dużą wartość dla mieszkańców. To może być remont świetlicy, zakup strojów dla zespołu ludowego, czy przebudowa placu zabaw" - podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Marszałkowski Konkurs "Inicjatywa Sołecka" ma na celu umożliwienie mieszkańcom wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa śląskiego na przedsięwzięcia i zadania, które służą rozwojowi lokalnych społeczności. W tym roku pula środków na wydatki związane z konkursem została ustalona na poziomie 4,5 mln zł.

W ramach przeprowadzonego naboru udział w konkursie wzięły 104 gminy (z 17 powiatów). Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 338 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na łączną kwotę 10,8 mln zł. Sejmik Województwa Śląskiego udzielił 238 zadaniom pomoc finansową w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 4,5 mln zł na realizację zadań wybranych w ramach konkursu. Pomoc została udzielona 84 gminom województwa śląskiego.

Kwota przeznaczona dla powiatu żywieckiego oraz bielskiego z budżetu województwa śląskiego to ponad 900 tys. zł. Łącznie zawarto 34 umowy na realizację zadań w 16 gminach z obu powiatów.

O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Limit pomocy finansowej dla gminy wynosił 60 tys. zł. Do konkursu nie mogły być zgłaszane zadania, których realizacja była współfinansowana ze środków zewnętrznych (np. funduszy UE, krajowych itp.) za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki mogły być łączone w celu realizacji przedsięwzięć.

Warto przypomnieć, że w ramach konkursu dofinansowane zostały zadania związane z poniższymi celami:

- działania zwiększające aktywność społeczną mieszkańców, w szczególności organizacja warsztatów, szkół liderów dla młodzieży, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, kursy przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu, wydarzenia dla seniorów, wydarzenia wspierające i rozwijające przedsiębiorczość, inicjatywy wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, inicjatywy przeciwdziałające uzależnieniom i patologiom społecznym, wydarzenia promujące i organizujące wolontariat, a także zakup wyposażenia (np. do świetlicy) związanego z realizacją przedsięwzięcia.

- działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności upamiętnienie wydarzeń szczególnych dla historii i dziedzictwa miejscowości oraz województwa, a zwłaszcza związanych z obchodami 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego, promocja rękodzieła i produktów lokalnych, wsparcie rozwoju i promocji twórczości ludowej przez zakup strojów ludowych i galowych, instrumentów muzycznych dla zespołów folklorystycznych, orkiestr i Ochotniczych Straży Pożarnych.

- zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców, w szczególności tworzenie terenów zielonych, monitoring, tworzenie centrów rekreacji, budowy, przebudowy i remontu placów zabaw, budowa, przebudowa i remonty obiektów małej architektury, tablic pamiątkowych, historycznych informujących o walorach kulturowych, historycznych, przyrodniczych, związanych z miejscowością i regionem, budowy, przebudowy i remontu chodników oraz infrastruktury parkingowej.

- tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu w sołectwie (np. zakup sprzętu sportowego, piłkochwytów, strojów sportowych, siłowni zewnętrznych, budowa i modernizacja m. in.: obiektów sportowych, ścieżek dydaktycznych).

Po uroczystym podpisaniu umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka", marszałek Jakub Chełstowski wziął udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej i oddaniu do użytku sali poświęconej komendantowi posterunku na Zabłociu, przodownikowi Józefowi Szczepanikowi w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu. Następnie, razem ze Starostą Żywieckim Andrzejem Kalatą, odwiedził teren budowy nowego Szpitala Powiatowego w Żywcu./ slaskie.pl /
fotorelacja  958
fotorelacja  959
fotorelacja  797
fotorelacja  963


toportal productionherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2019 TOPORTAL 

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).