TOPORTAL nr 20220627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POWRÓT
POWRÓT
Wtorek, 29-03-2022

Skuteczna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie nabycia spadku.

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od postanowienia Sądu Rejonowego w Nowym Targu, który wskutek nierzetelnej oceny materiału dowodowego zasądził część spadku zmarłemu mężczyźnie.

Majątek dla zmarłego


Sprawa objęta skargą dotyczyła dziedziczenia majątku po kobiecie zmarłej 10 lutego 2020 roku. Zapisała ona kilkanaście lat wcześniej w testamencie majątek swoim dwóm synom i córce. Jednak po napisaniu testamentu jeden z synów kobiety zmarł. Dlatego też jego brat, wnosząc do sądu o stwierdzenie nabycia spadku poinformował, że spadkobiercami części zmarłego są jego córka i żona. Na okoliczność tą dołączył odpis skrócony aktu zgonu oraz akt poświadczenia dziedziczenia. Dodatkowo na rozprawie dziedziczący mężczyzna złożył zapewnienie spadkowe, ponownie wskazując okoliczność związaną ze śmiercią brata.

Oddalony wniosek spadkobiercy


Mimo to Sąd Rejonowy w Nowym Targu postanowieniem z 12 listopada 2020 roku zasądził spadek w brzmieniu zgodnym z testamentem, co oznaczało, że 1/3 spadku odziedziczył nieżyjący już brat dwójki rodzeństwa, a nie jego córka i żona.

Od tego postanowienia wniosek o sprostowanie złożyła żona zmarłego. Domagała się w nim, by udział spadkowy po zmarłym przypadł ich córce. Jednakże orzeczeniem z 30 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Nowym Targu wniosek oddalił.

Rażące naruszenie prawa


Od listopadowego postanowienia sądu skargę nadzwyczajną wniósł do Sądu Najwyższego Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Zarzucił w niej, że sąd wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 233 §1 w zw. z art. 13 § 2 kodeksu postępowania cywilnego pominął materiał dowodowy w postaci wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego odpisu skróconego aktu zgonu oraz aktu poświadczenia dziedziczenia, z których wynika, że syn zmarłej kobiety nie dożył chwili otwarcia spadku po matce. Skutkiem takiego działania sądu było nieprawidłowe ustalenie kręgu spadkobierców.

Badanie z urzędu przez sąd, kto jest spadkobiercą, zostało przeprowadzone w sposób wadliwy, dlatego podniesiono również zarzut rażącego naruszenia art. 670 kodeksu postępowania cywilnego.

Ponadto orzeczenie sądu rażąco naruszyło art. 927 §1 kodeksu cywilnego, który wprost stwierdza, że spadkobiercą nie może być osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku. W skardze wskazano też, że naruszone zostały konstytucyjne zasady ochrony zaufania obywateli do państwa, prawa do dziedziczenia oraz prawa do odpowiednio ukształtowanej procedury sądowej.

Skarżący wniósł o uchylenie postanowienia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

SN uwzględnia skargę


Argumenty wskazane w skardze znalazły uznanie Sądu Najwyższego, który orzekł zgodnie z wnioskiem Prokuratora Generalnego. Zdaniem Sądu Najwyższego w niniejszej sprawie, gdzie naruszenie prawa ma charakter oczywisty, uwzględnienie skargi nadzwyczajnej jest bezwzględnie konieczne, zaś sama sprawa stanowi, modelowy przykład właściwego zastosowania skargi nadzwyczajnej, wyraźnie ukazując zasadność umiejscowienia tego środka w systemie prawa krajowego.


Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
Informacje poruszające tematykę działalności prokuratury dostępne są na profilu prokurator.toportal.pl
prezydent.pl

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).