2019-03-22

Raport: choć w UE rośnie zatrudnienie, spada liczba przepracowanych godzin.

Choć obecnie w UE zatrudnienie jest większe niż w 2008 r., łączna liczba godzin przepracowanych w 2017 r. była mniejsza - wskazuje Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Pracownicy coraz częściej zatrudniani są na umowy na czas określony i na część etatu. EKES podkreśla też, że konieczne są dalsze inwestycje w zatrudnienie w ramach funduszy unijnych.

Reprezentujący organizacje pracowników i pracodawców EKES, powołując się na dane Komisji Europejskiej, zwrócił uwagę, że odsetek pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wzrósł z 16,8 proc. do 18,7 proc. ogółu zatrudnionych w latach 2008 - 2017. Wyższy poziom i większy wzrost tego odsetka odnotowano wśród osób młodych.

Rośnie też liczba osób pracujących, a mimo to zagrożonych ubóstwem w kilku państwach członkowskich (z 8,6 proc. ludności aktywnej zawodowo w 2008 r. do 9,6 proc. w 2017 r.).

"Wyższy ogólny poziom zatrudnienia - choć teoretycznie zatrudnienie jest lepsze od bezrobocia - nie świadczy zatem o wzroście sprzyjającym włączeniu społecznemu" - wskazuje EKES.

Podczas trwającej do czwartku sesji plenarnej unijny organ doradczy przyjął szereg opinii, w tym kluczową z polskiego punktu widzenia - w sprawie przyszłości polityki spójności. EKES ocenił, że ograniczenie wielkości budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 jest "nie do przyjęcia" i że nadal należy inwestować fundusze unijne z tej puli m.in. w zatrudnienie. Polska jest największym beneficjentem tego mechanizmu.

Komitet przywołał dane, z których wynika, że w obecnej siedmiolatce (w latach 2014-2020) w ramach polityki spójności zmobilizowano ponad 480 mld euro (z czego ok. 351,8 mld z budżetu UE) na realizację inwestycji, co powinno przyczynić się m.in. do wsparcia ponad 1 mln przedsiębiorstw oraz stworzenia ponad 420 tys. nowych miejsc pracy. Ponadto 5 mln europejskich obywateli skorzysta z programów szkolenia i uczenia się przez całe życie, co polepszy ich pozycję na rynku pracy.

"Nie można oczekiwać większego poparcia społeczeństwa dla Europy przy jednoczesnym ograniczeniu budżetu tak istotnej polityki" - ocenił EKES.

W dokumencie, który trafi do unijnych instytucji, komitet zaproponował, by zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Regionów wydatki i dochody budżetu UE osiągnęły po 2020 r. poziom 1,3 proc. dochodu narodowego brutto UE (DNB). "Proponowany przez Komisję Europejską poziom zobowiązań w wysokości 1,11 proc. DNB jest zbyt skromny, by wiarygodnie zrealizować program polityczny UE" - podkreślono w stanowisku EKES.

Jak zauważył w rozmowie z PAP wiceprzewodniczący Konfederacji Lewiatan i członek EKES Jacek Krawczyk, komitet stoi na stanowisku, że budżet europejski powinien być większy, gdyż integracja europejska może się odbywać tylko przez tzw. konwergencję, czyli zbliżenie poziomu wskaźników gospodarczych państw członkowskich UE i podwyższanie standardu życia.

"Problemem jest brexit i cała sytuacja związana z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, co w dużym stopniu wpływa na budżet Unii Europejskiej. Brakuje mądrych pomysłów, jak wypełnić tę ogromną lukę, jaka będzie miała miejsce" - zauważył Krawczyk.

Udział polityki spójności w całkowitym budżecie UE wynosi obecnie ok. 35 proc. EKES wskazuje natomiast, że cały budżet UE jest niewielką częścią łącznych wydatków publicznych w Unii. Stanowi mniej niż 1 proc. dochodu i jedynie ok. 2 proc. wydatków publicznych państw członkowskich UE-28.

Komisja Europejska proponuje, aby w latach 2021-2027 w ramach polityki spójności, czyli mechanizmu wyrównującego dysproporcje, do Polski trafiło 64,4 mld euro, co oznacza cięcia na poziomie 23 proc. w stosunku do obecnej siedmiolatki. Stracić mają też inne kraje.

Państwa członkowskie tradycyjnie są mocno podzielone w tej sprawie. Sytuację zarówno od strony decyzyjnej, jak i fiskalnej dodatkowo komplikuje brexit.

Jeśli Wielka Brytania nie osiągnie porozumienia z UE w sprawie wydłużenia procesu wyjścia z Unii Europejskiej, opuści ją w nocy z 29 na 30 marca. Brexit prawdopodobnie uszczupli unijny budżet o składkę największego po Niemcach płatnika netto.

Polska inwestuje środki z polityki spójności głównie w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), innowacje, wsparcie dla przedsiębiorców, a także ochronę środowiska, energetykę, projekty z dziedziny kultury i edukacji; w latach 2014-2020 ma do dyspozycji 82,5 mld euro.

Z Brukseli Mateusz Kicka

/kic/ woj/


/ pap.pl /
fotorelacja  914
fotorelacja  942
fotorelacja  495
fotorelacja  957


toportal productionherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2019 TOPORTAL 

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).