TOPORTAL nr 20220125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POWRÓT
POWRÓT
Poniedziałek, 10-01-2022

Racibórz. Zmiany w projekcie uchwały o parku kulturowym.

Miasto Racibórz w grudniu 2019 r. z przystąpiło do prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego. Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości o posiadanym bogatym dziedzictwie ponad 8-wiekowego Raciborza oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta.

  • Zasady sytuowania ogródków gastronomicznych

  • Zasady parku kulturowego


Projekt uchwały o parku kulturowym został zmieniony, wprowadzono m. in. lżejsze zasady dotyczące ogródków gastronomicznych. Nowy projekt czeka na pozytywną opinię Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Po przedłożeniu projektu uchwały radnym na odpowiednie komisje i na sesję Rady Miasta Racibórz w listopadzie 2021r. a także w grudniu 2021 r., w toku rozmów i dyskusji na temat przedmiotowej uchwały, zostały wprowadzone następujące zmiany w jej treści:

- uległy zmianie zapisy § 14 dotyczące ogródków gastronomicznych,

- zmieniono wysokość szyldów oraz neonów rurkowych na nie większą niż 50 cm,

- dodano słowniczek,

- powiększono teren parku o ul. Stalmacha do ul. Winnej oraz zmieniono mapę określającą granice parku,

- dodano określenie granic parku poprzez wymienienie ulic w obrębie których znajduje się teren parku,

- zmieniono datę dostosowania do przepisów uchwały na datę dzienną 30.06.2023,

- po analizie przez radcę prawnego usunięto z zapisów końcowych następujące treści:

"Zapisy § 26 nie zwalniają z obowiązku uzyskania odpowiednich opinii zezwoleń i pozwoleń wynikających z przepisów odrębnych w celu realizacji przedsięwzięć podejmowanych"
oraz
"Adresaci wniosku o uzyskanie stosownych zezwoleń i pozwoleń zobowiązani są do przestrzegania na obszarze Parku zasad ochrony krajobrazu kulturowego i dziedzictwa określonych niniejszą uchwałą".

Radni na wspomnianych sesjach nie podjęli głosowania nad uchwałą, postanowili przenieść jej procedowanie na kolejną sesję. Tymczasem zmiany w projekcie uchwały w stosunku do wersji przedstawionej w listopadzie a pozytywnie zaopiniowanej przez Śląskiego Konserwatora Zabytków są tak znaczące, że uznano, że projekt w nowej wersji wymaga ponownego zaopiniowania przez ŚWKZ. Po otrzymaniu pozytywnej opinii zostanie przedłożony na najbliższą sesję w celu podjęcia uchwały. W dyskusji nad treścią uchwały podczas ostatnich sesji i komisji rady brały udział przedstawicielki Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach a także restauratorzy z Rynku. To głos restauratorów przy poparciu radnych opozycji zadecydował o złagodzeniu przepisów dotyczących ogródków gastronomicznych.

Przypomnijmy, Miasto Racibórz w grudniu 2019 r. z przystąpiło do prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego. Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości o posiadanym bogatym dziedzictwie ponad 8-wiekowego Raciborza oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta.
Informacje dotyczące Raciborza i okolic dostępne są na profilu:
https://raciborz.toportal.pl
prezydent.pl

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).