TOPORTAL nr 20220627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POWRÓT
POWRÓT
Poniedziałek, 30-05-2022

Racibórz. Przypomnienie dla mieszkańców zakwalifikowanych do PONE.

Mieszkańcy Raciborza, którzy zakwalifikowali się do PONE, mają czas do 31 maja na dostarczenie dokumentów.

Na podstawie §45 ust. 1 Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych (przyjętego Uchwałą Rady Miasta Racibórz nr XII/194/2019 z dnia 27.11.2019 r. z późn. zm.), Inwestorzy których zadania zostały umieszczone na liście podstawowej zobowiązani są do dostarczenia do Urzędu Miasta Racibórz następujących dokumentów:

1. zgody administratora/zarządcy budynku - w przypadku gdy Inwestor nie jest jego właścicielem,
2. umowy przedwstępnej zawartej z wybranym Wykonawcą na realizację zadania zawierającą co najmniej termin realizacji zadania (tj. nie dłuższy niż do 30 listopada 2022 r.,
3.kosztorys zadania;zgłoszenie właściwemu organowi robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub wydaną przez właściwy organ decyzję o pozwoleniu na budowę, wraz z zawiadomieniem organu o zamierzonym przystąpieniu do robót budowlanych, lub oświadczenie, że nie są one prawem wymagane,
4. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w §34 Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych tj. wydany przez akredytowane laboratorium certyfikat lub raport z badań potwierdzający wartość współczynnika COP,
5. deklarację sposobu wypłaty dotacji wraz z numerem konta, na które ma być przelana dotacja, w przypadku wybrania przelewu.

Dokumentację należy dostarczyć do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Raciborzu w terminie do 31 maja 2022r. Niedostarczenie dokumentacji skutkuje skreśleniem wniosku z listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.

Przypominamy jednocześnie, że gwarancją przyznania środków finansowych jest umowa dotacji. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się natomiast tylko te wydatki, które ponoszone są po dacie podpisania ww. umowy.
Informacje dotyczące Raciborza i okolic dostępne są na profilu:
https://raciborz.toportal.pl
prezydent.pl

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).