TOPORTAL nr 20220627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POWRÓT
POWRÓT
Piątek, 14-05-2021

Racibórz. Nie czekaj na karę. Wypełnij korektę deklaracji.

Informacja kierowana do podmiotów gospodarczych, które nie wywiązały się z obowiązku złożenia deklaracji śmieciowych wg nowych zasad. Termin upłynął 10 lutego.

1 stycznia tego roku uległy zmianie zasady obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych. Wysokość opłaty stanowi iloczyn liczby pojemników i stawki za pojemniki o określonej pojemności. Zmiana dotyczy także nieruchomości mieszanych, których właściciele od tego roku ponoszą opłatę w wysokości 0,80 zł za każdy metr kwadratowy niezamieszkałej części nieruchomości, na której wykonywana jest działalność.

Obowiązek złożenia stosownych korekt w związku z wejściem w życie nowych przepisów upłynął 10 lutego. Dlatego Urząd Miasta zwraca się o niezwłoczne złożenie korekt. Deklaracje można pobrać na stronie www.raciborz.pl w zakładce odpady komunalne (druk deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych - DOK - 2).

Informacji w tym zakresie udziela Referat ds. gospodarki odpadami pod numerem telefonu (32) 75 50 757 lub 75 50 758, pok. nr 4 UM w Raciborzu, przy ul. Króla Stefana Batorego 6.

Uwaga!
Niewykonanie powyższego obowiązku spowoduje konieczność określenia wysokości opłaty w drodze decyzji administracyjnej, a także odpowiedzialność karną wynikającą z art. 10 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn.zm), który stanowi, że: "Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie składa deklaracji lub nowej deklaracji podlega karze grzywny".

Informacje dotyczące Raciborza i okolic dostępne są na profilu:
https://raciborz.toportal.pl
prezydent.pl

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).