TOPORTAL nr 20230327
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POWRÓT
POWRÓT
Wtorek, 18-05-2021

Racibórz. 1 mln 166 tys. zł na sport i turystykę. Prezydent ogłosił konkurs ofert

Prezydent ogłosił nowy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki, objętych "Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki na terenie Miasta Racibórz. Pula środków przeznaczonych do realizacji konkursowych zadań to 1.166.000,00 zł.

Rodzaje działań

1. Konkurs obejmuje zadania w zakresie w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki.
2. Rodzaje działań:
1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
a) szkolenie zawodników w określonej dyscyplinie sportu, w ramach klubu sportowego, w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym;
b) organizacja doraźnych zawodów lub imprez sportowych mających na celu popularyzacjęi upowszechnienie kultury fizycznej;
c) organizacja rozgrywek amatorskiej ligi w określonej dyscyplinie sportu.
2) Turystyka i krajoznawstwo:
a) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta Racibórz w szczególności rzeki Odry oraz Arboretum Bramy Morawskiej;
b) wspieranie działań mających na celu rozbudowę i poprawę jakości oraz bezpieczeństwa posiadanej przez Miasto bazy turystycznej i rekreacyjnej;
c) wspieranie działań mających na celu realizację opracowań i publikacji turystycznych i rekreacyjnych;
d) wspieranie działań mających na celu wzrost znaczenia turystyki weekendowej i sentymentalnej.

Zasady przyznawania dotacji

1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.
2. Udział dotacji nie może być większy niż 80% wartości zadania.
3. Wkładem w realizację zadania może być:
1) wkład własny finansowy,
2) wkład własny niefinansowy,
3) świadczenia pieniężne od odbiorców zadania

Szczegóły dostępne tutaj.

* Nowy konkurs ogłoszono po tym jak w związku z wątpliwościami wskazanymi przez nadzór wojewody co do treści ogłoszeń konkursów ofert z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz profilaktyki Prezydent Dariusz Polowy podjął decyzję o uchyleniu już podjętych zarządzeń. Był to sposób na możliwie najszybsze uruchomienie środków dla raciborskich klubów i organizacji. Więcej pisaliśmy o tym tutaj - informuje Urząd Miasta Racibórz.
Informacje dotyczące Raciborza i okolic dostępne są na profilu:
https://raciborz.toportal.pl
prezydent.pl

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 39 lok.1, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).