2019-10-03

Przemysł energochłonny: rekompensaty dają nam szansę na zachowanie konkurencyjności i rozwój.

Rekompensaty dla branż energochłonnych, które wprowadziła ustawa przygotowana przez MPiT, dają nam szansę na zachowanie konkurencyjności na rynku unijnym i globalnym. Dzięki nowym przepisom dołączyliśmy do tych państw UE, które oferują podobne rozwiązania - podkreślają przemysłowi odbiorcy energii elektrycznej, zrzeszeni w Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

- Unijna polityka klimatyczno-energetyczna spowodowała skokowy wzrost cen uprawnień do emisji CO2. Wzrost ten ogromnie zagraża rentowności oraz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych. Dlatego konieczne było wprowadzenie w Polsce rekompensat dla firm z branż energochłonnych. Obniża to ryzyko wyprowadzania produkcji za granicę oraz czyni z Polski atrakcyjne miejsce do inwestycji przemysłowych - mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

- Dzięki naszej ustawie, która weszła w życie pod koniec sierpnia, ok. 300 przedsiębiorstw z branż energochłonnych - takich jak chemiczna, hutnicza czy papiernicza - zyskuje prawo do rekompensat za zawarte w cenie energii koszty nabycia uprawnień do emisji CO2. Rekompensaty pomogą naszemu przemysłowi utrzymać pozycję w konkurencji z zagranicą. Pozwolą również na zachowanie ok. 1,3 mln miejsc pracy w samych przedsiębiorstwach energochłonnych oraz u ich kooperantów. Pierwsze wypłaty - za rok 2019 - nastąpią w roku 2020. W pierwszym i drugim roku trafi na nie ok. 0,89 mld zł. W kolejnych latach kwota ta sięgnie 1 mld i nieco ponad 1 mld zł - wyjaśnia szefowa MPiT.

Henryk Kaliś, Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) podkreśla natomiast: - Uzyskanie rekompensat przez energochłonne branże polskiego przemysłu to wielki sukces przede wszystkim Pani Minister Jadwigi Emilewicz i MPiT, ale również Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. Dzięki nim firmy stosujące energochłonne technologie produkcji zyskały szansę na zachowanie konkurencyjności i rozwój, mimo rosnących cen energii elektrycznej. Doceniamy i serdecznie dziękujemy za osobiste zaangażowanie Pani Minister w walkę o wprowadzenie systemu rekompensat. Liczymy również na satysfakcjonującą obie strony współpracę w przyszłości.

- Uzyskanie rekompensat dla przemysłu nie kończy starań FOEEiG. Przed nami kolejne wyzwanie - przemysł będzie musiał dostosować się do unijnej strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Jest ona priorytetem nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Będziemy walczyć o korzystne zapisy dla branży i liczymy w tym obszarze na wsparcie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W obliczu ryzyka nieproporcjonalnie wysokich kosztów polityki klimatycznej i utraty konkurencyjności, koalicja przemysłu energochłonnego ma nadzieję na dalszą, bliską współpracę z administracją państwową nad rozwiązaniami legislacyjnymi i programowymi - zaznacza Henryk Kaliś.

Jaka jest sytuacja branży energochłonnej?


Zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009 r. (tzw. dyrektywa EU ETS) wytwórcy energii elektrycznej objęci są systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Pomimo że część uprawnień otrzymują wciąż bezpłatnie, to produkcja prądu ze źródeł kopalnych wymaga zakupu coraz droższych uprawnień do emisji CO2. A poniesione przez wytwórców energii koszty uprawnień do emisji znajdują odzwierciedlenie w wyższej cenie energii elektrycznej na rynku hurtowym.

W Polsce ceny uprawnień wywierają wysoki wpływ na hurtowe ceny energii. Wynika to z naszej struktury wytwarzania energii. Zgodnie z raportem Agencji Rynku Energii za 2016 r. energia elektryczna w największym stopniu wytwarzana jest u nas ze źródeł węglowych: odpowiednio 47,7% zapotrzebowania pokrywane jest ze źródeł zasilanych węglem kamiennym, a 30,5% - węglem brunatnym. Pozostałe nośniki stanowią 21,8% mixu energetycznego, w tym 13,7% pochodzi z OZE.

Zgodnie z danymi za 2016 r. firmy energochłonne tworzą w Polsce 404 tys. miejsc pracy. A firmy z nimi kooperujące - 686 tys. Łącznie sektor energochłonny wspiera zatem miejsca pracy dla ok. 1,3 mln osób (ok. 8,3% pracujących w Polsce ogółem). Dodatkowo branża energochłonna generuje ok. 11 % PKB (polski przemysł ogółem ma 23-proc. udział w tworzeniu PKB). Zarazem branże energochłonne konsumują ok. 20 proc. energii wytwarzanej w naszym kraju.

Z wyżej wymienionych powodów wprowadzamy w Polsce rekompensaty dla branż energochłonnych. Podobne rozwiązania ma już cały szereg państw UE/EOG, w których przemysł energochłonny odgrywa istotną rolę, m.in. Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Belgia, Słowacja, Litwa, Holandia, Finlandia, Grecja czy Norwegia.

Przykładowo w Niemczech odbiorcy energochłonni cieszą się znaczącymi ulgami w kosztach regulacyjnych. Oprócz tego objęci są systemem rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji oraz korzystają z możliwości świadczenia usługi zarządzania popytem energii (DSR). W rezultacie całkowity koszt energii (uwzględniający ceny hurtowe i narzuty regulacyjne) odbiorców energochłonnych w Polsce jest o 70% wyższy niż w Niemczech.

Jak wygląda system rekompensat?


Formuła wyliczania wysokości rekompensat uwzględnia średnie ceny uprawnień do emisji. A rosnące ceny uprawnień przekładają się na wyższy poziom rekompensat. W rezultacie rekompensaty istotnie obniżą koszty zakupu energii. Zgodnie ze, wspomnianą już, znowelizowaną Dyrektywą ETS, rekompensaty można finansować z przychodów ze sprzedaży aukcyjnej uprawnień do emisji. W Polsce w 2018 r. dochody z aukcji wyniosły ok. 5 mld zł.

Wysokość rekompensat dla poszczególnych przedsiębiorców prezes URE określi na podstawie danych związanych z produkcją w danym przedsiębiorstwie (m.in. nt. procentowego zużycia energii, wielkości produkcji).

By uzyskać rekompensaty, trzeba będzie złożyć wniosek do 31 marca danego roku. Do wniosków o rekompensaty za 2019 rok trzeba będzie dołączyć kopie oświadczeń o zrzeczeniu się uprawnienia do stosowania cen i stawek opłat za energię elektryczną, które przewiduje ustawa o cenach prądu. Wraz z potwierdzeniem ich otrzymania odpowiednio przez przedsiębiorstwo energetyczne lub Zarządcę Rozliczeń S.A. Decyzje o przyznaniu i wysokości rekompensat będzie podejmował prezes URE do 30 września danego roku. Od takiej decyzji będzie można się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorcy otrzymają rekompensaty na przełomie października i listopada danego roku. Będzie je wypłacał BGK.

Dodatkowo beneficjenci systemu muszą spełniać wymóg wdrożenia w swoich zakładach certyfikowanego systemu zarządzania energią lub systemu EMAS.

Co to jest Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu?


FOEEiG jest dobrowolnym porozumieniem 8 organizacji branżowych, które skupiają funkcjonujące w Polsce energochłonne zakłady przemysłowe. Powstało 20 sierpnia 2007 r., a jego głównym celem jest tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju na obszarze Polski działalności produkcyjnej poprzez obniżanie kosztów energii (elektrycznej, ciepła i gazu), poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój energetyki przemysłowej./ mpit.gov.pl /
fotorelacja  958
fotorelacja  958
fotorelacja  957
fotorelacja  965


toportal productionherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2019 TOPORTAL 

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).