TOPORTAL nr 20240719
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POWRÓT
POWRÓT
Piątek, 05-07-2024

Powstanie nowoczesny system prowadzenia Elektronicznych Postępowań Upominawczych (EPU).

W ramach systemu EPU 3.0 udostępnione zostaną następujące e-usługi:

  • wnoszenie pozwu przez osobę fizyczną,
  • wnoszenie pozwu masowego,
  • udostępnianie akt sprawy.

Dzięki realizacji projektu:

  • wzrośnie dostępność wymiaru sprawiedliwości w zakresie postępowań upominawczych;
  • poprawi się efektywność i skuteczność zarządzania systemem teleinformatycznym obsługującym Elektroniczne Postępowanie Upominawcze;
  • wzrośnie niezawodność i poprawi się bezpieczeństwo systemu.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) to instytucja w polskim sądownictwie, która została wprowadzona 01.01.2010 r. na podstawie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i jest regulowana przepisami rozdziału I działu VIII kpc.

Dzięki EPU możliwe jest dochodzenie roszczeń bez konieczności stawiania się na rozprawach. Aby wnieść pozew, wystarczy zalogować się na stronie e-sądu. e-Sąd, czyli VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie, to jedyny w Polsce sąd orzekający w sprawach wniesionych przez Internet, obejmuje swoją właściwością całą Polskę.

Dla e-Sądu nie jest istotne miejsce zamieszkania stron. Pozew można wnieść także z innych niż Polska państw, pod warunkiem że miejsce zamieszkania lub siedziby stron (bądź adres do korespondencji) znajdują się na terenie naszego kraju.

Konto w EPU może być utworzone przez:

  • osobę fizyczną posiadającą nr PESEL,
  • pełnomocnika, który reprezentuje osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej.

Pozwanym w EPU może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ale i osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną - posiadająca adres zamieszkania lub adres siedziby na terytorium RP.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym dochodzi się wyłącznie roszczeń pieniężnych. Warunkiem koniecznym jest, by kwota zobowiązania była określona w sposób jasny, wyraźny i zrozumiały, a także by obowiązek zapłaty wynikał bezpośrednio ze wskazanych przez Powoda dokumentów (faktury, różnego rodzaju umowy, rachunki lub zamówienia).

Ponieważ w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie przeprowadza się postępowania dowodowego, nie powinno być wątpliwości co do istnienia obowiązku zapłaty po stronie dłużnika i jednocześnie niewywiązania się z niego. Co ważne, że Powód nie ma obowiązku dołączać do pozwu dowodów - musi je jedynie wskazać, dokładnie opisując.

System EPU 3.0, który zostanie uruchomiony do końca 2025 roku. Koszt projektu to 29 853 000,00 zł (w tym dofinansowanie z UE: 23 795 826,30 zł).
PUBLIKUJ NA FB
prezydent.pl

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 39 lok.1, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).