TOPORTAL nr 20240719
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POWRÓT
POWRÓT
Niedziela, 08-10-2023

Paweł Jabłoński o Programie Inwestycji Strategicznych w swoim regionie

Ponad 415 milionów złotych otrzymają miasta i gmin w naszym regionie w ramach właśnie rozstrzygniętego Programu Inwestycji Strategicznych. - oznajmił Paweł Jabłoński

Pełna lista inwestycji • Racibórz Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy 15 000 000,00 zł

 • Racibórz Rodzinny Ogród Rekreacji 8 000 000,00 zł

 • Racibórz Brzeskie Centrum Aktywności Społecznej 2 000 000,00 zł

 • Racibórz Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu 9 999 000,00 zł

 • Racibórz Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu 7 999 200,00 zł

 • Kornowac Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - etap IV (Rzuchów) 4 750 000,00 zł

 • Kornowac Nowoczesny Kornowac 2 160 000,00 zł

 • Kornowac Zagospodarowanie otoczenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kobyli 1 080 000,00 zł

 • Krzanowice Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice etap 3 3 830 875,00 zł

 • Krzanowice Modernizacja wybranych budynków Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzanowicach, obiekty zlokalizowane na terenie gminy Krzanowice. 1 782 000,00 zł

 • Krzanowice Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Krzanowice 1 746 000,00 zł

 • Krzyżanowice Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice. 6 080 000,00 zł

 • Krzyżanowice Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach. 1 955 000,00 zł

 • Kuźnia Raciborska Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska 7 600 000,00 zł

 • Kuźnia Raciborska Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska na ul Browarnej oraz w sołectwie Turze na. ul Raciborskiej.1 900 000,00 zł

 • Pietrowice Wielkie Remont i przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Pietrowice Wielkie. 3 700 000,00 zł

 • Pietrowice Wielkie Przebudowa i remont drogi gminnej wraz z infrastrukturą drogową łączącej miejscowości Amandów i Krowiarki na terenie Gminy Pietrowice Wielkie. 2 400 000,00 zł

 • Pietrowice Wielkie Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, Świetlicy Wiejskiej) wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Lekartów. 2 000 000,00 zł

 • Rudnik Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno - sportowej na terenie Gminy Rudnik. 5 400 000,00 zł

 • Rudnik Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudnik wraz z uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej 1 900 000,00 zł

 • Rudnik Budowa świetlicy wiejskiej w Ponięcicach wraz z zagospodarowaniem terenu 1 700 000,00 zł

 • Nędza Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nędza etap I 7 990 000,00 zł

 • Nędza Remont ulicy Kanałowej w Ciechowicach 455 000,00 zł

 • GMINA GASZOWICE Budowa kanalizacji sanitarnej w Piecach, Gmina Gaszowice 3 500 000,00 zł

 • GMINA GASZOWICE Remont nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gaszowice 3 500 000,00 zł

 • GMINA GASZOWICE Adaptacja budynku gminnego na cele sportowo-rekreacyjne wraz z zabudową instalacji odnawialnych źródeł energii 1 000 000,00 zł

 • GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 8 000 000,00 zł

 • GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY Remont dachu budynku przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach 2 000 000,00 zł

 • Gmina Jejkowice Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice wraz z pompownią ścieków oraz robotami przygotowawczymi i odtworzeniowymi 6 000 000,00 zł

 • Gmina Jejkowice Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Jejkowice 2 000 000,00 zł

 • Gmina Lyski Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Lyskach 6 930 000,00 zł

 • Gmina Lyski Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 173 w km 9+ 660 950 000,00 zł

 • Gmina Świerklany Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Świerklany 5 700 000,00 zł

 • Gmina Świerklany Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 2 w Świerklanach 1 800 000,00 zł

 • Gmina Świerklany Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Świerklanach 475 000,00 zł

 • Miasto Rybnik Rozbudowa II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowymi, dydaktycznymi oraz bibliotecznymi 14 450 000,00 zł

 • Miasto Rybnik Budowa układu drogowego na strefie gospodarczej w rejonie ul. Sportowej 8 000 000,00 zł

 • Miasto Rybnik Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową 2 000 000,00 zł

 • Powiat Wodzisławski Adaptacja budynku przy ul. Orkana 23 w Radlinie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 8 000 000,00 zł

 • Powiat Wodzisławski Wodzisław Śląski Uruchomienie Centralnej Sterylizatorni na potrzeby PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. 3 502 000,00 zł

 • Powiat Wodzisławski Wodzisław Śląski Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 1. 2 000 000,00 zł

 • MIASTO RYDUŁTOWY Rydułtowy Modernizacja ul. Adama Mickiewicza w Rydułtowach 8 000 000,00 zł

 • MIASTO RYDUŁTOWY Rydułtowy Modernizacja ul. Bolesława Krzywoustego w Rydułtowach 2 000 000,00 zł

 • MIASTO RYDUŁTOWY Rydułtowy Modernizacja ul. Niewiadomskiej i Osiedla na Wzgórzu w Rydułtowach 2 000 000,00 zł

 • MIASTO RADLIN Radlin Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radlinie - etap I. 5 985 000,00 zł

 • MIASTO RADLIN Radlin Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radlinie - etap II. 1 980 000,00 zł

 • Miasto Pszów Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków 6 080 000,00 zł

 • Miasto Pszów Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Oczyszczalni Ścieków "Pszów". 1 995 000,00 zł

 • GMINA MSZANA Modernizacja infrastruktury drogowej polegającej na remoncie drogi gminnej ul. Folwark w Połomi. 5 000 000,00 zł

 • GMINA MSZANA Modernizacja infrastruktury drogowej polegającej na remoncie drogi gminnej ul. Mickiewicza w Mszanie. 3 000 000,00 zł

 • GMINA MSZANA Mszana Modernizacja infrastruktury sportowej w centrum sołectwa Połomia 1 800 000,00 zł

 • GMINA MARKLOWICE Marklowice Budowa odcinka ul. Szerokiej w Marklowicach 2 375 000,00 zł

 • GMINA MARKLOWICE Marklowice Przebudowa odcinka ul. Kilińskiego w Marklowicach 1 995 000,00 zł

 • GMINA LUBOMIA Lubomia Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nieboczowach wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz remontem i przebudową dróg w Lubomi 6 299 450,00 zł

 • GMINA LUBOMIA Lubomia Zmiana sposobu użytkowania piętra budynku WDK w Bukowie na miejsce opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z dobudową windy i modernizacją kotłowni 1 700 000,00 zł

 • GMINA GODÓW Modernizacja infrastruktury publicznej w Gminie Godów. 5 985 000,00 zł

 • GMINA GODÓW Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Godów. 1 980 000,00 zł

 • GMINA GODÓW Nowe horyzonty II - przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Celnej 29 w Gołkowicach 1 003 000,00 zł

 • GMINA GORZYCE Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP Rogów i biblioteki w Rogowie 7 995 000,00 zł

 • GMINA GORZYCE Przebudowa ul. Dąbrowy w Bluszczowie 1 804 000,00 zł

 • Miasto Wodzisław Śląski Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisław Śląski 30 000 000,00 zł

 • Łaziska Górne Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łaziskach Górnych 7 998 500,00 zł

 • Łaziska Górne Budowa dróg ul. Poziomkowej i Spacerowej w Łaziskach Górnych 2 000 000,00 zł

 • Orzesze Rozbudowa budynku szkoły podstawowej , Orzesze, ul. Szkolna dz. nr 973/227 8 000 000,00 zł

 • Orzesze Termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze 2 000 000,00 zł

 • Powiat Mikołowski Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski - ul. Tyska w Orzeszu - etap IV rozszerzony. 7 600 000,00 zł

 • Powiat Mikołowski Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkól Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44 1 995 000,00 zł

 • Wyry Przebudowa ul. Spokojnej i ul. Zwycięstwa bocznej w Wyrach 8 000 000,00 zł

 • Wyry Przebudowa ul. Wrzosowej, ul. Głównej bocznej i ul. Pszczyńskiej bocznej w Wyrach 2 000 000,00 zł

 • Żory Budowa i przebudowa dróg lokalnych w dzielnicy Rogoźna w mieście Żory 15 000 000,00 zł

 • Żory "Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w mieście Żory" 8 000 000,00 zł

 • Żory Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w centralnej części miasta Żory 2 000 000,00 zł

 • Jastrzębie Zdrój "Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ulicy Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju" 21 675 000,00 zł

 • Jastrzębie Zdrój "Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju" 3 499 325,00 zł

 • Jastrzębie Zdrój Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju 1 035 000,00 zł


PUBLIKUJ NA FB

Czytaj także:


Informacje dotyczące Raciborza i okolic dostępne są na profilu:
https://raciborz.toportal.pl
prezydent.pl

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 39 lok.1, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).