2019-04-15

Nieprawidłowości przy realizacji projektu eCareMed.

Wątpliwości prawne związane z realizacją projektu eCareMed oraz sytuacja finansowa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu były tematem konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

Władze regionu reprezentował podczas konferencji wicemarszałek Dariusz Starzycki i przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, a szpital pełniąca obowiązki dyrektora placówki, Alicja Cegłowska.

Dyrektor szpitala poinformowała o wypowiedzeniu umowy związanej z realizacją projektu.

"Ta umowa ma wiele mankamentów i braków formalno-prawnych. Najważniejsze z nich to zagrożenie powielenia przez eCareMed funkcjonalności platformy ogólnokrajowej oraz brak informacji na temat praw autorskich do kodów źródłowych systemu, co mogłoby narazić województwo na olbrzymie koszty obsługi systemu i ograniczenie możliwości jego rozwoju" - podkreśliła pełniąca obowiązki dyrektora szpitala, Alicja Cegłowska.

Wicemarszałek Dariusz Starzycki wskazał również na szereg innych wątpliwości związanych z projektem.

"Występuje wiele poważnych ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięcia. Przede wszystkim tego typu platformy nie są uregulowane w polskim systemie prawnym, nie jest określone, jakie zadania stoją po stronie województwa, a jakie mają być realizowane przez platformę ogólnokrajową, zachodzi więc ryzyko dublowania wielu rozwiązań. Nie wyznaczono żadnej instytucji, która byłaby odpowiedzialna za utrzymanie trwałości tego rozwiązania i nie wiadomo, jaki podmiot miałby dbać o rozwój platformy. Z dokumentacji wynika, że roczne utrzymanie platformy kosztowałoby ok. 12-15 mln zł i nie ma informacji, na co te pieniądze mają być przeznaczone. Nie jest wreszcie rozstrzygnięte, czy VAT byłby kwalifikowany w tym projekcie, czy nie. To wszystko mogłoby spowodować, że ten projekt przynajmniej w części byłby niefunkcjonalny i mógłby rodzić wątpliwości co do kwalifikowalności poniesionych kosztów" - tłumaczył wicemarszałek Dariusz Starzycki.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok podkreślał z kolei, że w jego opinii radni zostali niedostatecznie poinformowani o założeniach projektu.

Przypomnijmy, że Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna to projekt o wartości ponad 99 mln zł, z których 84 mln zł ma pochodzić ze środków unijnych. Podpisanie umowy nastąpiło 18 października 2018 roku. Celem projektu miało być ułatwienie dostępu do usług medycznych, zakładające wprowadzenie rozwiązań z zakresu m.in. telemedycyny oraz elektronicznej dokumentacji medycznej. W realizacji projektu miało uczestniczyć dziewięć szpitali z regionu, a Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary miał być jego liderem.

Zdaniem wicemarszałka Dariusza Starzyckiego konieczna jest istotna zmiana założeń realizacji projektu.

"Podjęliśmy intensywne działania, by zrealizować nowe założenia projektu, a całe dofinansowanie unijne w wysokości ok. 84 mln zł chcemy przeznaczyć na rozwiązania informatyczne w służbie zdrowia. Chcemy też rozszerzyć ten projekt o kolejne dwa szpitale" - dodaje wicemarszałek Starzycki.

W drugiej części spotkania przedstawiono również sytuację finansową Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, która wbrew dotychczasowym komunikatom jest daleka od ideału. Szpital jest w znacznie gorszej sytuacji finansowej niż prezentował to poprzedni zarząd i dyrekcja placówki, wprowadzając w błąd obecne władze.

"Wynik finansowy za 2018 rok jest znacznie gorszy niż zakładano. Plany, zarówno inwestycyjne jak i finansowe, były bardzo optymistyczne, ale nie zostały zrealizowane. Planowano ponad 42 mln zł na inwestycje i ostatecznie przeznaczono na ten cel niespełna 5 mln zł. Podobnie było w przypadku planu remontów, z planowanych wstępnie 35 mln zł, ostatecznie wydatkowano tylko ok. 150 tys. zł. Szpital zamknął rok stratą w wysokości 24 mln zł i znacząco przekroczył pułap amortyzacji. To problem nie tylko szpitala, ale również Województwa Śląskiego, które stoi przed dylematem pokrycia przynajmniej części straty" - wyjaśniał Krzysztof Lehnort, dyrektor ds. ekonomicznych i zarządzania majątkiem szpitala.

Koszty amortyzacji w placówce wyniosły ok. 18 mln zł, co oznacza, że strata jest o 6 mln zł wyższa od amortyzacji. Co istotne łączna skumulowana strata szpitala na koniec roku 2018 wynosi już 136 mln zł.


/ slaskie.pl /
fotorelacja  951
fotorelacja  959
fotorelacja  876
fotorelacja  957


toportal productionherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2019 TOPORTAL 

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).