2019-04-01

Nadeszła era miast - pierwsze Krajowe Forum Miejskie startuje dzisiaj!

Krajowe Forum Miejskie to unikatowa platforma do dyskusji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację polityki miejskiej - rządem i samorządami lokalnymi, naukowcami, urbanistami i architektami, społecznością biznesową, organizacjami pozarządowymi i ruchami miejskimi. Podczas konferencji, z udziałem gościa honorowego - podsekretarz generalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz dyrektor wykonawczej Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich Maimunah Mohd Sharif, nastąpi uroczyste podpisanie Deklaracji o współpracy na rzecz realizacji krajowej polityki miejskiej oraz Nowej Agendy Miejskiej ONZ.

Znaczenie i rola miast - dlaczego są tak ważne?


- Obecnie w miastach żyje ponad 50% światowej populacji, która wytwarza 70% globalnego PKB, konsumuje 60% energii i produkuje 70% odpadów. Mimo, że miasta zajmują niespełna 3% powierzchni naszej planety to dynamika zachodzących w nich zmian oraz dotykające ich problemy, wpływają na stan i jakość rozwoju całości gospodarki - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński inaugurując Forum.

Oferta dla miast - na co mamy pieniądze?


Istotnym elementem konferencji jest dyskusja nad przyszłością polityki miejskiej, ale byłaby ona niepełna bez analizy oferty, z której miasta mogą już korzystać. Wśród narzędzi do pobudzania rozwoju należy wskazać:

- Program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w polskich miastach - ponad 22 mld złotych przeznaczyliśmy nie tylko na modernizację infrastruktury, ale też przede wszystkim na rozwiązywanie problemów społecznych, takich jak: bezrobocie, ubóstwo czy wykluczenie społeczne.

- "Pakiet dla miast średnich" - mamy szeroką ofertę wsparcia dla miast, które dotychczas systematycznie traciły na znaczeniu na rzecz metropolii. Szczególnie dotkliwie doświadczają one procesów depopulacji i starzenia się społeczeństwa. Pakiet obejmuje wiele różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się inicjatyw a wsparcie z funduszy UE na lata 2014-2020 na ten cel wynosi prawie 2,5 mld zł.

- Proces "uczenia się miast" - z jednej strony miasta otrzymują wsparcie eksperckie i dotacyjne, z drugiej zaś w ramach "Partnerskiej Inicjatywy Miast" miasta wzajemnie się inspirują i wymieniają dobrymi praktykami
w zakresie rewitalizacji, mobilności miejskiej i dbania o jakość powietrza.

- Konkurs "Human Smart Cities" - jego celem jest kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia, za którą współodpowiedzialność ponoszą także mieszkańcy, aktywnie biorący udział
w zarządzaniu i współdecydowaniu o niej. W ramach przeprowadzonego konkursu będziemy wspierać 25 projektów, które dofinansujemy kwotą
42 milionów złotych.

- Program "Dostępność Plus" - koncentrujemy się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli - również tych z niepełnosprawnością.
Do rozdysponowania 23 miliardy złotych.

- Program "Czyste powietrze" - na którego realizację do 2029 r. przeznczone zostanie 103 miliardy złotych.

- Plan Rozwoju Elektromobilności - który owocuje coraz większą liczbą niskoemisyjnych autobusów na ulicach polskich miast.
Współpraca międzynarodowa, czyli wspólne rozwiązania globalnych problemów

- Polska aktywnie włącza się w realizację Agendy Miejskiej dla Unii Europejskiej (tzw. Pakt Amsterdamski) oraz popiera silniejsze wyeksponowanie polityki miejskiej
w przyszłej perspektywie finansowej.

- Wdrażamy postanowienia wynikające z przyjętej przez ONZ w 2015 r. Agendy 2030 dot. zrównoważonego rozwoju oraz tzw. Nowej Agendy Miejskiej przyjętej przez
UN-Habitat na Konferencji Miejskiej Habitat, w październiku 2016 r.

Przyszłość miast - co możemy ulepszyć?


- Rozwijać współpracę z ONZ w ramach zadań związanych z realizacją
Celu 11: Zrównoważone Miasta i Społeczności.

- Udoskonalać koordynację działań w obszarze polityki miejskiej jako części polityki rozwoju - w tym celu przygotowaliśmy Deklarację, która podpiszą dziś obecni na konferencji ministrowie oraz przedstawiciel Związku Miast Polskich./ mpit.gov.pl /
fotorelacja  942
fotorelacja  959
fotorelacja  957
fotorelacja  957


toportal productionherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2019 TOPORTAL 

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).