2020-02-07

Nabór na stanowisko Sekretarza Miasta w Urzędzie Miasta Racibórz.

Na stronie Urzędu Miasta Racibórz pojawiła się informacja o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta w Urzędzie Miasta Racibórz. Placówka informuje, iż oferty kandydatów będą przyjmowane do 20.02.2020 r.

WYMAGANIA


1) niezbędne:
a) wykształcenie wyższe
b) co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t .j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), w tym co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach
lub
co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t .j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), oraz co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych
c) obywatelstwo polskie
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
f) nieposzlakowana opinia.

2) dodatkowe:
a) wykształcenie wyższe: administracja, prawo lub zarządzanie zasobami ludzkimi
b) znajomość ustaw:
- ustawy o samorządzie gminnym
- ustawy o pracownikach samorządowych
- Kodeksu wyborczego
- ustawy o finansach publicznych
- Kodeksu postępowania administracyjnego

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku


1) Kierowanie pracami Wydziału Organizacyjnego w celu prawidłowej i sprawnej realizacji zadań ciążących na gminie Racibórz, a wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Organizacyjnego,
2) Realizacja zadań przypisanych do wykonania Kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu oraz Sekretarzowi Miasta w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.
3) Wykonywanie funkcji kierownika Urzędu w stosunku do pracowników Wydziału Organizacyjnego oraz właściwe zarządzanie personelem.
4) Podejmowanie działań służących zapewnieniu funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej przy realizacji zadań Urzędu/Wydziału.
5) Nadzór nad właściwym i terminowym załatwianiem przez Urząd skarg i wniosków oraz petycji kierowanych do Prezydenta Miasta.
6) Koordynowanie i organizacja spraw związanych z wyborami i referendami.
7) Realizacja zadań wynikających z przyjętej w Urzędzie Miasta Polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi przypisanych do wykonania Sekretarzowi Miasta.
8) Koordynowanie działalności kontrolnej w Urzędzie.


Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 75-50-663. Treść ogłoszenia została opublikowana pod adresem https://www.bipraciborz.pl/bipkod/12646265 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

/ raciborz.pl /


Informacje dotyczące Raciborza dostępne są na profilu:
https://raciborz.toportal.pl

fotorelacja  963
fotorelacja  948
fotorelacja  959
fotorelacja  894


toportal productionherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2020 TOPORTAL 

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).