TOPORTAL nr 20240625
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POWRÓT
POWRÓT
Środa, 05-06-2024

Minister Pełczyńska-Nałęcz w Białowieży: agresja i presja totalitaryzmu nie może doprowadzić do zapaści rozwojowej regionów przygranicznych.

Wsparcie z programów w ramach funduszy europejskich i budżetu państwa dla mieszkańców regionów przygranicznych dotkniętych skutkami agresji hybrydowej ze strony Białorusi i Rosji były tematem dzisiejszych spotkań minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w Białowieży. Minister zapowiedziała, że MFiPR wystąpi do Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie środków na wkład własny na inwestycje w gminach przygranicznych, które ponoszą największe koszty agresji rosyjsko-białoruskiej.

Minister funduszy i polityki regionalnej rozmawiała w Białowieży z przedstawicielami samorządów i przedsiębiorcami województwa podlaskiego, co można zrobić, aby jeszcze lepiej wykorzystać środki na pomoc regionom przygranicznym i jak dostosować je do ich potrzeb w przyszłości.

- Nie może być tak, że agresja i presja totalitaryzmu doprowadzi do gorszego życia, czy zapaści rozwojowej regionów przygranicznych. Nie może tak być, że koszty zapewnienia bezpieczeństwa ponosi niewspółmiernie mała społeczność. Musi być dla niej solidarne wsparcie - mówiła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej po spotkaniu z samorządowcami powiatów i gmin z Podlasia.

Minister podkreśliła, że przyjęty w tym roku rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 jest "bardzo potrzebny i bardzo trafiony". Popyt na otrzymanie pomocy z jego środków jest ogromny i dotyczy głównie modernizacji dróg.

Szefowa MFiPR zapowiedziała, że po roku funkcjonowania program będzie poddany ponownym konsultacjom i wraz z wnioskami samorządowców przekazany rządowi do oceny i ewentualnej modyfikacji i zwiększenia pomocy.

K. Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła na konferencji prasowej, że jest ogromna potrzeba środków płynnościowych dla samorządów i mieszkańców terenów przygranicznych na inwestycje infrastrukturalne i rozwój turystyki. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie im pieniędzy na wkład własny, których obecnie brakuje.

- Będziemy analizować sytuację i na pewno będą decyzje, jakie wsparcie będzie udzielone - zapowiedziała minister Pełczyńska-Nałęcz.

Minister poinformowała, że MFiPR wystąpi do Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie środków na wkład własny na inwestycje w gminach przygranicznych, które ponoszą największe koszty związane z agresją rosyjsko-białoruską.

Minister K. Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła w trakcie spotkania z samorządowcami, że są trzy kierunki wsparcia dla regionów przygranicznych Podlasia. Pochodzą one ze środków z Polityki Spójności (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej), z KPO (wsparcie dla sektora HoReCa) oraz z rządowego programu rozwoju obszarów przygranicznych.

Wsparcie dla Podlasia z programu rozwoju obszarów przygranicznych


28 marca br. wszedł w życie "Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030". Głównym celem programu jest pomoc regionom, które mają różne problemy społeczno-gospodarcze w związku z wojną w Ukrainie, kryzysem migracyjnym i przy granicy z Białorusią.

Program obejmuje swoim zasięgiem pas 21 przygranicznych powiatów i wchodzących w ich skład gmin oraz 4 miasta na prawach powiatu, znajdujące się w bliskiej odległości od granicy. Źródłem finansowania realizacji programu będą dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa w łącznej wysokości 500 mln złotych. Każde z 4 województw otrzyma po 125 mln złotych.

W województwie podlaskim programem objęte są powiaty: augustowski, białostocki, hajnowski, sejneński, siemiatycki, sokólski i suwalski oraz miasto Suwałki. Nabór na wsparcie z programu został otwarty 6 maja br. i jest prowadzony w trybie ciągłym, aż do wyczerpania alokacji. Wszystkie informacje i dokumenty znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2024 r. do podziału w regionie jest 25 mln zł.

Środki z programu będą przeznaczone na:

 • poprawę infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa drogowego;
 • ochronę środowiska;
 • rozwój zrównoważonej turystyki;
 • poprawę infrastruktury edukacyjnej i zdrowotnej

Wsparcie HoReCa z KPO


Przedsiębiorcy z Podlasia mogą ubiegać się o pomoc dla sektora HoReCa, najmocniej dotkniętego skutkami pandemii (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie). Wsparcie oferuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Przedsiębiorcy mogą otrzymać pomoc na:

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług;
 • roboty budowlane, w tym budowę nowych linii produkcyjnych;
 • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych;
 • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Na wsparcie MŚP przeznaczona jest kwota w wysokości 1 189 856 004 zł - w podziale na wszystkie województwa. Maksymalna kwota wsparcia przez PARP wynosi 540 tys. zł. Wnioski można składać do 18 czerwca 2024 r.

Wsparcie samorządów z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FEdP)


Jednostki samorządu terytorialnego to obok przedsiębiorców główni odbiorcy wsparcia z programu w FEdP.

Samorządy mogą otrzymać dofinansowanie na:

 • ochronę środowiska - projekty odpadowe, wodno-kanalizacyjne, ochrona bioróżnorodności;
 • poprawę efektywności energetycznej, OZE;
 • transport - drogi o kategorii niższej niż drogi krajowe, infrastruktura kolejowa, cyfryzacja sektora transportu, zakup taboru miejskiego;
 • projekty edukacyjne, zdrowotne, kulturowe.

Szczegółowe informacje o terminach naborów, warunkach otrzymania wsparcia i kryteriach wyboru projektów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Urząd Marszałkowski wynegocjował z KE, że dla inwestycji wspierających konkurencyjność MŚP dopuszczalne będzie wsparcie bezzwrotne na terenie gmin doświadczających kumulacji negatywnych czynników społeczno-gospodarczych. Pomoc będzie służyć przyciągnięciu inwestorów i tworzeniu nowych miejsc pracy w gminach z obszaru powiatów graniczących z Białorusią i Rosją.

Czerwcowe nabory z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW)
Podlasie jest jednym z pięciu województw objętych programem programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), którego budżet wynosi ponad 12 mld zł.

Czerwcowe nabory z programu:

 • Platformy startowe dla nowych pomysłów (PARP) - wsparcie dla osób z pomysłem na innowacyjny biznes, które chcą założyć i prowadzić swoją firmę w makroregionie Polski Wschodniej. Aplikacje można składać poprzez stronę: www.platformystartowe.gov.pl;
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym (PARP) - wsparcie pozwoli firmom przygotować i wdrożyć nowy model biznesowy, który wykorzysta założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Nabór: 13.06.2024 - 19.12.2024; budżet: 100 mln zł;
 • Wzornictwo w MŚP (PARP) - wsparcie dla MŚP na przeprowadzenie audytu wzorniczego firmy, wypracowanie strategii zmian, a następnie ich wdrożenie. Nabór 07.05.2024 - 02.07.2024; budżet: 100 mln zł;
 • Pożyczki na rozwój turystyki (BGK) - przeznaczone na unowocześnienie MŚP działających w szeroko rozumianej branży turystycznej. Pożyczki udzielane w trybie ciągłym przez regionalnych partnerów finansujących. W woj. podlaskim pożyczek udziela: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku.

PUBLIKUJ NA FB
prezydent.pl

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 39 lok.1, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).