TOPORTAL nr 20221208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POWRÓT
POWRÓT
Sobota, 25-06-2022

Mazowieckie. Budowa II linii metra - pozwolenie na budowę.

24 czerwca br. Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na budowę dotyczące II linii metra w Warszawie (III etap realizacji odcinka zachodniego) - stacji C01 (ul. Sochaczewska/ ul. Połczyńska). Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Miasto Stołeczne Warszawa.

11 grudnia 2020 r. inwestor złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę dla realizacji inwestycji pod nazwą "budowa II linii metra
w Warszawie - III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 "Powstańców Śląskich" do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) "Mory" wraz ze STP "Mory" oraz budowę stacji C01 (ul. Sochaczewska/ ul. Połczyńska) w zakresie budowy tuneli, budowy i przebudowy infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowy wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra oraz w zakresie rozbiórki kompleksu budynków przy ul. Połczyńskiej 115 - 4 budynki.
Wojewoda Mazowiecki dokonał sprawdzenia kompletności wniosku pod względem formalno-prawnym i w tym zakresie stwierdził nieprawidłowości. 21 grudnia 2020 r. wezwał pełnomocnika inwestora do uzupełnienia wniosku. 15 stycznia 2021 r. wniosek został uzupełniony.
Następnie 19 stycznia 2021 r.[1] Wojewoda Mazowiecki przekazał raport o oddziaływaniu na środowisko Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie w celu uzgodnienia warunków realizacji inwestycji. [2]
14 kwietnia 2022 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Mieszkańcy mogli składać wnioski między 25 kwietnia br. a 25 maja br. (żadne wnioski nie wpłynęły).
Postanowieniem z 8 czerwca 2022 r. RDOŚ uzgodnił realizację przedsięwzięcia w związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko wskazując określone warunki do spełnienia.
Następnie Wojewoda Mazowiecki dokonał sprawdzenia ww. wniosku pod względem materialno - prawnym, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego tj.:
- zgodność projektu budowlanego z warunkami określonymi w decyzjach Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji;
- zgodności projektu zagospodarowania terenu z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wymaganymi w zakresie ochrony środowiska;
- kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- wykonanie, a w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, także sprawdzenie projektu przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu odpowiednim zaświadczeniem.
Po analizie dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości i braków w załączonym projekcie budowlanym.

Nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, Wojewoda przychylił się do wniosku inwestora, który argumentował ten wniosek tym, że "Przedmiotowa inwestycja, uważana za największą inwestycję samorządową w Polsce, jest zadaniem wpisanym w "Strategię Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku" stanowi jeden z głównych celów operacyjnych ww. strategii. Przedsięwzięcie jest niezbędne do poprawy jakości zintegrowanego systemu komunikacji publicznej m.st. Warszawy, które przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców Warszawy, zmniejszenia ruchu samochodowego i hałasu, co przyczyni się również do poprawy jakości środowiska."

Decyzja została wydana na podstawie ustawy Prawo budowlane, ustawy o transporcie kolejowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę i wniosku o pozwolenie na rozbiórkę złożonego 11 grudnia 2020 r.
i uzupełnionego 15 stycznia 2021 r.

10 czerwca 2022 r. zakończył się udział społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym budowy stacji C02 (ul. Rayskiego / ul. Szeligowska). Nie wpłynęły żadne uwagi. Mazowiecki Urząd Wojewódzki obecnie oczekuje na wydanie postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
Do 24 czerwca 2022 r. trwa udział społeczeństwa w ramach przeprowadzonej ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę stacji C03 (ul. Lazurowa/ul. Górczewska - rejon Urzędu Dzielnicy Bemowo).


Informacje dotyczące województwa mazowieckiego można śledzić pod adresem https://mazowieckie.toportal.pl
prezydent.pl

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).