TOPORTAL nr 20221208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POWRÓT
POWRÓT
Sobota, 25-06-2022

Mazowieckie. Bezpieczne wakacje 2022 - działania służb na terenie województwa mazowieckiego.

"Bezpieczne wakacje 2022" to akcja, podczas której policja, straż pożarna, kuratorium oświaty, sanepid, inspekcja transportu drogowego, inspektorat weterynaryjny i straż rybacka będą dbać o bezpieczeństwo podczas tegorocznych wakacji. Służby Wojewody będą m. in. sprawdzać stan autokarów wiozących dzieci i młodzież na letni wypoczynek i patrolować zbiorniki wodne.

- Wakacje to czas radości, odpoczynku i większość osób, dla których one się zbliżają, patrzą na nie z optymizmem, szczególnie: dzieci i młodzież. Dlatego wszystkie służby, inspekcje oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, współpracujące z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, są przygotowane do sezonu letniego. Stąd też działania Wojewody i inspekcji w trosce o bezpieczeństwo podczas letnich zabaw i wypoczynku - powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Kuratorium Oświaty w Warszawie


Każdy rodzic może sprawdzić, czy wyjazd na który udaje się jego dziecko, odbywa się legalnie. Na stronie www.wypoczynek.mein.gov.pl, powinny być zgłoszone wszystkie formy zorganizowanego wypoczynku dla dzieci. Każdy kto organizuje wypoczynek w przypadku braku umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku, podlega karze grzywny.Tej samej karze podlega, również organizator, który nie dopełni obowiązku informowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku (m.in. terminu wypoczynku, adresu wypoczynku). Pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie dokonują formalnej analizy spełniania przez organizatorów wszystkich wymogów przed zatwierdzeniem wypoczynku.

W tym roku w ramach konkursu ofert na realizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego dofinansowanie z dotacji Wojewody Mazowieckiego
otrzymało 47 organizacji pozarządowych, na kwotę ponad 2,2 mln zł.

Komenda Wojewódzka Policji


Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu podejmują wiele działań na rzecz szeroko rozumianego zapewnienia bezpieczeństwa, zarówno osobom korzystającym z wypoczynku i przemieszczającym się w tym celu po Polsce, jak również tym wszystkim, którzy w tym czasie zdecydują się na pozostanie w miejscu swojego zamieszkania. Tradycyjnie wzmożony ruch wystąpi w rejonach turystycznie atrakcyjnych i skoncentruje się zarówno w popularnych aglomeracjach miejskich, jak i w miejscowościach górskich, nadmorskich oraz usytuowanych nad innymi akwenami.

Mazowieccy policjanci w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym
z rekreacji, jak również podróżującym przez teren województwa, podejmują szereg działań
w aspekcie prewencyjno-kontrolnym, jak również informacyjno-edukacyjnym. W czasie wakacji zintensyfikowane zostaną patrole w miejscach nasilenia się ruchu turystycznego oraz zorganizowanego wypoczynku. Ich głównym zadaniem będzie zapobieganie wszelkim naruszeniom prawa oraz zachowaniom nieakceptowanym społecznie. W trakcie podejmowanych działań policjanci nawiążą współpracę z organizatorami wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym obozów i biwaków harcerskich. Wzmożone działania kontrolne obejmować będą również szlaki komunikacyjne oraz środki transportu publicznego.

Równolegle do działań o charakterze prewencyjnym, prowadzone są przedsięwzięcia o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Policjanci za pośrednictwem środków masowego przekazu, Internetu, jak również w trakcie spotkań, przekazują informacje dotyczące ogólnych zasad bezpiecznego wypoczynku oraz podstawowych zasad ochrony swojego mienia.

Komenda Stołeczna Policji


Policjanci Komendy Stołecznej Policji zaplanowali szereg działań edukacyjno-profilaktycznych oraz kontrolno-prewencyjnych, mających na celu bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy podczas sezonu letniego. Policjanci ruchu drogowego realizować będą spotkania z dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze planują również spotkania z seniorami w celu uświadomienia i kształtowania prawidłowych postaw oraz zachowań w ruchu drogowym, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa osób starszych.

Policjanci ruchu drogowego będą przeprowadzać kontrole autokarów zorganizowanych grup wycieczkowych. Funkcjonariusze skupią się również na działaniach kontrolno-prewencyjnych polegających na monitorowaniu miejsc zagrożonych utonięciem, w szczególności "dzikich kąpielisk" oznaczonych jako "czarny punkt wodny". Kontrolami zostaną objęte miejsca gromadzenia się młodych osób, pod kątem eliminacji zjawisk wpływających na demoralizację nieletnich.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej


Funkcjonariusze komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej na Mazowszu prowadzą działania edukacyjne oraz kontrolne obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem obozowisk harcerskich pod namiotami. Strażacy przeprowadzą kontrole obozowisk harcerskich połączone z zajęciami edukacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz zasadami zachowania w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ponadto strażacy przekażą radiotelefony w celu poprawy łączności pomiędzy obozowiskami a stanowiskami kierowania komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

"Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"


W ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą" strażacy wspólnie z policją i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zorganizują pokazy w zakresie technik ratownictwa wodnego, w których będzie można zobaczyć, w jaki sposób ratuje się osobę tonącą, połączone z nauką udzielania pierwszej pomocy osobie wydobytej z wody. Bezpośrednimi adresatami akcji będą osoby przebywające na terenach wodnych i przywodnych zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Adresatami pośrednimi będą zarządzający wyznaczonymi obszarami wodnymi, w szczególności kąpieliskami, a także podmioty prowadzące działalność w zakresie rekreacji wodnej i wypoczynku.

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego


Inspektorzy Transportu Drogowego zadbają o bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieży podczas wycieczek. Harmonogram kontroli autokarów jest dostępny na stronie mazowsze.witd.gov.pl. Stały punkt kontrolny znajduje się w Warszawie przy Torwarze.

Zgłoszenia autokarów przyjmowane są w oddziale Warszawa - Wesoła ul. Żółkiewskiego 17 nr tel. 22 831-60-82 w godzinach 07:00 - 15:00 lub w siedzibie WITD w Radomiu ul. Limanowskiego 29a nr tel. 48 363-51- 87 w godzinach 07:00 - 15:00.

Aby wyjazdy i powroty były bezpieczne Inspektorzy WITD w Radomiu będą prowadzić kontrole autokarów również na głównych szlakach komunikacyjnych.

Podczas kontroli inspektorzy sprawdzają stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowcy, uprawnienia firmy przewozowej, uprawnienia i badania kierowcy oraz czas pracy kierowcy. Istotnym elementem działań Inspekcji Transportu Drogowego jest również sprawdzanie wagi pojazdów. Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale również przyczynia się do nadmiernej degradacji nawierzchni jezdni.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie


Priorytetem działań Państwowej Straży Rybackiej w okresie wakacyjnym będzie zwalczanie wykroczeń popełnianych przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich ustanowionych na wodach publicznych oraz zwalczanie zjawiska tzw. "kłusownictwa wakacyjnego", tj. przestępstwa polegającego na nieuprawnionym odłowie sieciowym ryb w wodach przyległych do terenów z zabudową domków letniskowych.

Podczas działań szczególna uwaga będzie zwrócona na zachowanie czystości nad brzegami wód oraz zachowanie niezbędnych środków ostrożności podczas uprawiania żeglugi śródlądowej. Państwowa Straż Rybacka będzie również informowała policję o sytuacjach niebezpiecznych występujących nad wodą np. o przypadkach uprawiania żeglugi przez osoby będące pod wpływem alkoholu.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii przypomina, że bliskie spotkania z mieszkańcami lasu należą do rzadkości. Dzikie zwierzęta takie jak dziki, lisy, sarny, wilki i niedźwiedzie są płochliwe, ostrożne i unikają kontaktu z ludźmi. W przypadku spotkania zwierzęcia dzikiego nie należy się niego zbliżać i trzeba natychmiast oddalić się w bezpieczne miejsce. Należy unikać kontaktu wzrokowego oraz gwałtownych ruchów. Sezon letni jest bogaty w wylęgi młodych ptaków oraz pojawienie się młodych ssaków, które czasem matki pozostawiają bez opieki na czas poszukiwania pokarmu. Nie należy takich zwierząt dotykać ani dokarmiać! Pozostawienie swojego zapachu na młodym może spowodować, że matka odrzuci młode i pozostaną bez opieki.

W przypadku zachowania bezpiecznej odległości od zwierzęcia dzikiego nie narażamy siebie na choroby zakaźne, pasożytnicze czy grzybiczne przenoszone przez zwierzęta. Pod żadnym pozorem nie należy dotykać dzikich zwierząt! Trzeba wezwać pomoc! Skontaktuj się z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, Policją, Służbą Leśną lub Urzędem Gminy.

Na ASF (Afrykański Pomór Świń), oprócz trzody chlewnej, mogą zachorować dziki, stąd też natknięcie się w lesie na chorego lub martwego osobnika nie należy do rzadkości. Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii znajdują się szczegółowe informacje, jak należy zachować się w przypadku znalezienia padłego dzika.

Nie wolno pod żadnym pozorem dotykać napotkanych w parku, lesie czy na łące martwych zwierząt. Mogą być zarażone wścieklizną, a wirus może nadal znajdować się w ich ciele. W przypadku pogryzienia przez dzikie zwierzę najważniejsze jest dokładne oczyszczenie miejsca zranionego - bez względu na to, czy na ciele poszkodowanego powstała widoczna rana, czy doszło jedynie do otarcia naskórka. Jeśli mamy taką możliwość, przemyjmy ranę ciepłą wodą z mydłem przez min. 5 min, a następnie dokładnie ją odkaźmy i załóżmy jałowy opatrunek. Niezwłocznie należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Każde ugryzienie człowieka przez dzikie zwierzę lub zwierzę domowe wymaga dokładnego sprawdzenia. Dlatego też zdarzenie powinno zostać zgłoszone powiatowemu lekarzowi weterynarii. Na Mazowszu do tej pory wykryto 28 przypadków wścieklizny u zwierząt wolno żyjących (stan na 23 czerwca br.).

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie


Pracownicy Sanepidu jak co roku będą przeprowadzać planowe kontrole, sanitarno-higieniczne, miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży, tj. kolonii, obozów i półkolonii, na podstawie m.in. bazy wypoczynku przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz na podstawie Wytycznych Wojewody Mazowieckiego z 3 grudnia 2021 r. do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2022 r.

Inspektorzy Sanepidu, będą zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży w województwie mazowieckim, prowadząc kontrole w zakresie: zakwaterowania, a w szczególności na obozach pod namiotami, utrzymania higieny osobistej uczestników, prowadzenia żywienia, prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych, organizacji opieki medycznej. Inspektorzy Sanepidu będą przeprowadzać planowe kontrole zgłoszonych do Kuratora Oświaty, oceniające stan sanitarno-porządkowy kąpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz miejsc letniego wypoczynku mający charakter obozów zorganizowanych pod namiotami (sprawdzenie, czy miejsce zostało zabezpieczone przed nawałnicami i burzami). Kontrole będą ukierunkowane na sprawdzanie przestrzegania wytycznych/zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Lista dopuszczonych kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie województwa mazowieckiego wraz z aktualną informacją o jakości wody publikowane będą w serwisie kąpieliskowym na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Pracownicy pionu higieny pracy będą podejmować wzmożone działania prewencyjne i eliminujące nielegalne wytwarzanie i sprzedaż środków zastępczych na terenie województwa mazowieckiego, poprzez dokonywanie działań rozpoznawczych, sprawdzenia miejsc wskazanych przez inne służby, w których może dochodzić do wprowadzania do obrotu środków zastępczych (np. punktów z automatami do gier, e-papierosami, odżywkami fitness czy produktami konopnymi).
Jednocześnie pracownicy z pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia rozpoczną działania dotyczące profilaktyki używania środków psychoaktywnych, przede wszystkim tzw. nowych narkotyków, alkoholu i tytoniu, profilaktyki zakażeń HIV, profilaktyki zatruć pokarmowych, zapobiegania chorobom odkleszczowym oraz zapobieganie nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne. Wśród narodowości ukraińskiej rozpowszechniony zostanie program szczepień ochronnych.
Informacje dotyczące województwa mazowieckiego można śledzić pod adresem https://mazowieckie.toportal.pl
prezydent.pl

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).