2019-09-16

Jak UE walczy z terroryzmem?

Przeciwdziałanie rozpowszechnianiu propagandy terrorystycznej w internecie i zwiększanie odporności infrastruktury krytycznej - to kierunki unijnych działań przeciwko terroryzmowi.

Jak podaje Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w latach 2000-2018 w atakach terrorystycznych w Unii Europejskiej życie straciły 753 osoby. "Ewoluujące wyzwania wymagają wspólnych działań na szczeblu UE i współpracy międzynarodowej, ponieważ żadne państwo członkowskie nie jest w stanie samodzielnie reagować na globalne zagrożenie terrorystyczne" - podkreśla w swojej analizie BAPE.

Tymczasem z badań Eurobarometru wynika, że poparcie obywateli Unii dla większego zaangażowania Unii w walkę z terroryzmem zmalało o pięć punktów procentowych - z 82  proc. w 2016 r. do 77  proc. w 2018 r.

"Jest to jednak nadal obszar polityki o najwyższym poziomie oczekiwań obywateli dotyczących większego zaangażowania UE" - zaznacza Biuro Analiz PE. "Chociaż poparcie dla zwiększonego zaangażowania UE nie jest jednakowe we wszystkich państwach członkowskich, ta konkretna polityka zdobyła więcej niż tylko poparcie większości; można wręcz powiedzieć, że w tej sprawie istnieje ogólnoeuropejski konsensus" - dodaje.

Największe oczekiwania dotyczące większego zaangażowania UE odnotowano na Cyprze (92  proc.), w Hiszpanii (87  proc.) i w Finlandii (85  proc.). Z kolei najmniejsze oczekiwania dotyczące większego zaangażowanie w walkę z terroryzmem odnotowano w Austrii (61  proc.) i Chorwacji (67 proc.).

Jednocześnie rośnie liczba zadowolonych z zaangażowania UE w walkę z terroryzmem. W  2016  r.  niespełna  jedna  czwarta  ankietowanych obywateli Unii uznała ówczesne zaangażowanie Unii za wystarczające (23  proc.). Dziś ten odsetek zadowolonych obywateli osiągnął prawie jedną trzecią (32  proc.), co oznacza poprawę o dziewięć punktów procentowych. Obok ochrony granic zewnętrznych obszarem polityki, w którym odnotowano największą poprawę oceny działalności UE przez obywateli, jest właśnie walka z terroryzmem.

Poprawę oceny zaangażowania UE w walkę z terroryzmem  można  zaobserwować wśród obywateli wszystkich państw członkowskich UE. Największą poprawę odnotowano w Portugalii (o 24 punkty procentowe) i w Belgii (o 21 punktów  procentowych).  Wzrost  jest  najmniejszy  we  Francji  i  Zjednoczonym  Królestwie (odpowiednio dwa i trzy punkty procentowe).

W ostatniej kadencji Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę w sprawie zwalczania terroryzmu, w której w definicji przestępstwa terrorystycznego ujęto cyberatak, umożliwiając w ten sposób ściganie przestępstw cyberterrorystycznych. W tej samej dyrektywie zatroszczono się także o lepsze zaspokajanie potrzeb ofiar terroryzmu i zapewnienie jednakowej pomocy wszystkim obywatelom Unii w każdym państwie UE.

Przeciw terroryzmowi skierowana jest również niedawno przyjęta piąta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu. PE podejmował ponadto kroki w celu usprawnienia gromadzenia i wymiany danych między unijnymi państwami oraz działała na rzecz utrudnienia terrorystom dostępu do broni palnej

Parlament Europejski powołał wreszcie Komisję Specjalną ds. Terroryzmu (TERR), która wydała obszerne zalecenia dotyczące natychmiastowych lub długoterminowych działań mających na celu zapobieganie terroryzmowi.

"Zgodnie z tymi zaleceniami, przyszłe działania UE w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi będą najprawdopodobniej koncentrować się na eliminowaniu dotychczasowych i nowych zagrożeń, przeciwdziałaniu radykalizacji - w tym rozpowszechnianiu propagandy terrorystycznej w internecie - i zwiększaniu odporności infrastruktury krytycznej" - wylicza Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego.

Przewidywane działania obejmują również zwiększoną wymianę informacji wraz z planowaną interoperacyjnością między bazami danych UE dotyczącymi bezpieczeństwa i granic, a także prowadzenie dochodzeń i ściganie przestępstw terrorystycznych na szczeblu UE w ramach proponowanego rozszerzenia uprawnień niedawno utworzonej Prokuratury Europejskiej.

Jak podsumowuje Biuro Analiz, wydatki UE w dziedzinie walki z terroryzmem wzrosły na przestrzeni lat i mają być nadal zwiększanie w przyszłości dla zacieśnienia współpracy między krajowymi organami ścigania i wzmocnienia wsparcia ze strony organów UE odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, takich jak Europol i eu-LISA.

/aba/


/ pap.pl /

fotorelacja  957
fotorelacja  970
fotorelacja  972
fotorelacja  966


toportal productionherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2020 TOPORTAL 

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).