2014-04-17

Innowacje w polimerach.

Konsorcjum w składzie: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi (lider projektu), Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi oraz Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, w ramach projektu „Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych” przeprowadziło w latach 2009-2014 nowatorskie badania i opracowało innowacyjne rozwiązania dotyczące przetwarzania odnawialnej bazy surowcowej, służące tworzeniu nowych produktów z polimerów biodegradowalnych otrzymywanych ze źródeł odnawialnych.

Prace dotyczyły podstaw technologii wytwarzania polilaktydu (PLA) i technologii wytwarzania alifatyczno-aromatycznego biodegradowalnego poliestru (IBPE) w modelowych instalacjach badawczych oraz metody modyfikacji chemicznej PLA, IBPE oraz układów PLA-IBPE.

Zbudowane zostały instalacje umożliwiające syntezy w reaktorach o pojemności od 0,9 do 100 l. Na Politechnice Warszawskiej zaprojektowano i wybudowano modelową instalację badawczą do wytwarzania polilaktydu.

Rezultaty projektu stanowią odpowiedź na potrzeby związane z koniecznością zastosowania tworzyw biodegradowalnych w Polsce. Wypływa to między innymi ze wzrostu świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz faktu, że w krajach wysoko rozwiniętych już teraz podejmowane są starania umożliwiające rozwój produkcji polimerów przyjaznych środowisku, z zastosowaniem nowych, tzw. „czystych technologii”.

Obok zastosowań masowych (produkcja opakowań, agrowłóknin) wzrastają możliwości zastosowania poliestrów biodegradowalnych w obszarze biomedycznym, np. w układach kontrolowanego uwalniania leków lub jako bioresorbowalnych implantów.

Osiągnięcia projektu, oprócz ochrony środowiska, wpływają na wzmocnienie rozwoju cywilizacyjnego kraju, zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz rozwój nowych i wzmocnienie istniejących technologii uniezależniających Polskę od importu surowców petrochemicznych.

Biopol w pigułce:

Projekt: Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych;

Akronim: Biopol;

Lider projektu:  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi;

Partnerzy projektu: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej;

Numer umowy: POIG.01.01.02-10-025/09;

Kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisław Słomkowski;

Okres realizacji projektu: 2009-2014;

Wartość  projektu: 43 305 983,14  zł;

Udział Unii Europejskiej: 36 810 085,67 zł;

Procentowy udział środków: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 85%, krajowe środki publiczne 15%;

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,
Oś priorytetowa 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych;

Biuro projektu:
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Sienkiewicza 112
90-363 Łódź
www.biopol.cbmm.lodz.pl
biopol@cbmm.lodz.pl


Projekt „Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych” (nr umowy: POIG.01.01.02-10-025/09) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

/ pw.edu.pl /
żałoba narodowa


toportal productionherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2019 TOPORTAL 

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).