2018-06-10

Apelacja prokuratora w sprawie kuratora dozorującego Marcina P. ? twórcę piramidy finansowej Amber Gold.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wniósł apelację od wyroku skazującego Marka L., który jako kurator sądowy sprawował dozór nad skazanym Marcinem P. ? twórcą piramidy finansowej Amber Gold.

W apelacji prokurator podniósł, że wymierzona oskarżonemu kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata jest rażąco niewspółmierna. Prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i wymierzenie oskarżonemu Markowi L. kary 2 lat i 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności.

Apelacja została wniesiona do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Sąd uznał, że kurator popełnił przestępstwo

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim 13 marca 2018 roku uznał Marka L. za winnego popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków (art. 231 par. 1 kodeksu karnego) i poświadczenia nieprawdy w dokumentach co do okoliczności mającej znaczenie prawne (art. 271 par. 1 kodeksu karnego). Jako kurator sądowy sprawujący dozór nad skazanym Marcinem P. zaniechał on wypełnienia obowiązku wystąpienia do pokrzywdzonych, w celu uzyskania informacji o sposobie realizacji nałożonych na skazanego Marcina P. obowiązków. Zaniechał on także wypełnienia obowiązku weryfikacji informacji uzyskanych od skazanego oraz zaniechał złożenia do Sądu odpowiedniego wniosku w sprawie zmiany orzeczenia. Ponadto Marek L. w dokumentach w postaci sprawozdania z objęcia dozoru oraz sprawozdania z zakończenia dozoru poświadczył nieprawdę, co do okoliczności mającej znaczenie prawne. Potwierdził w nich wykonanie przez skazanego Marcina P. w całości obowiązku naprawienia szkody orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Malborku z 3 października 2008 roku. W rzeczywistości kurator dysponował potwierdzeniami uiszczenia przez Marcina P. należności tytułem odszkodowania jedynie wobec 5 spośród 524 pokrzywdzonych i wiedział, że skazany nie wywiązał się z nałożonego obowiązku.

W ten sposób Marek L. działał na szkodę interesu publicznego, a także interesów pokrzywdzonych, wobec których Sąd Rejonowy w Malborku w wyroku z 3 października 2008 roku zasądził obowiązek naprawienia szkody.

Sąd wymierzył kuratorowi Markowi L. karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata. Ponadto Sąd orzekł wobec Marka L. środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu kuratora sądowego przez okres 3 lat.

Sąd powinien wymierzyć karę bez warunkowego jej zawieszenia

W ocenie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyrok Sądu I instancji jest słuszny w zakresie ustaleń faktycznych i orzeczenia o winie Marka L. Nie można jednak zgodzić się z rozstrzygnięciem Sądu, co do wymiaru orzeczonej wobec niego kary pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem. Kara ta jest niewspółmierna.

W ocenie prokuratora okoliczności podmiotowo-przedmiotowe spawy takie jak: wysoki stopień społecznej szkodliwości czynów, przejawiający się w działaniu przeciwko wiarygodności dokumentów, pełna świadomość oskarżonego, co do charakteru popełnionego czynu, działania umyślnego z zamiarem bezpośrednim, popełnienie czynu w warunkach czynu ciągłego oraz rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, nakazują wymierzenie kary bez warunkowego jej zawieszenia.

Dlatego też prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez wymierzenie oskarżonemu Markowi L. kary 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Argumenty podniesione przez prokuratora w apelacji

W uzasadnieniu apelacji prokurator podniósł między innymi, że oskarżony kurator Marek L. dopuścił się przestępstwa o wysokim stopniu społecznej szkodliwości czynów, przejawiający się w działaniu przeciwko wiarygodności dokumentów. Działał on z zamiarem bezpośrednim, długotrwale.

Marek L. w sporządzonym przez siebie sprawozdaniu dotyczącym zakończenia dozoru, kategorycznie stwierdził, że skazany Marcin P. naprawił szkodę w całości, na rzecz każdej z osób pokrzywdzonych. Działał tym samym na szkodę kilkuset pokrzywdzonych, a także na szkodę interesu publicznego.

Jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję zawodowego kuratora sądowego oskarżony działał jako osoba zaufania publicznego. Kodeks Etyki Kuratora zobowiązuje każdego kuratora do przestrzegania pewnych wzorców zachowań, wyróżniających go spośród innych zawodów. Zgodnie z Kodeksem Etyki Kuratora kurator sądowy powinien kierować się zasadami uczciwości, honoru i szacunku dla innych osób. Oskarżony takimi zasadami się nie kierował.

W ocenie prokuratora między innymi z tych powodów orzeczenie wobec oskarżonego kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, nie spełni ustawowego wymogu prewencji szczególnej oraz ? w odniesieniu do osób, które powezmą o nim wiedzę ? prewencji szczególnej, wyrabiając ogólne przeświadczenie o pobłażliwości organów ścigania dla osób dopuszczających się czynów polegających na działaniu przeciwko wiarygodności dokumentów, jak też ogólnego braku poszanowania dla przestrzegania przepisów regulujących tą strefę życia społeczeństwa. Wyrok orzekający w takiej sytuacji wobec oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania nie stanowi dla niego de facto żadnej dolegliwości i staje się ?wyrokiem blankietowym?.

W swojej apelacji prokurator wskazał, że uwzględniając ujawnione w toku postępowania okoliczności przestępstwa, jak też okoliczności dotyczące oskarżonego Marka L., stwierdzić należy, że jedynie orzeczenie wobec niego kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania będzie zgodne z dyrektywami wymiaru kary określonymi w art. 53 kodeksu karnego. Tylko tak orzeczona kara będzie adekwatną do stopnia zawinienia oskarżonego.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa


Źródło: pk.gov.plherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL 

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).