Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).

 
 
 


2018-04-25

Zarzuty dla dwóch osób w związku z reprywatyzacją.24 kwietnia 2018 roku na polecenie prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie funkcjonariusze z Wydziału Przestępczości Gospodarczej Komendy Stołecznej Policji zatrzymali dwie osoby w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji nieruchomości położonej przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie.

Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia

Zatrzymani zostali: Tomasz Sz., który 1 grudnia 2015 roku uzyskał prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie oraz radca prawny Przemysław S., który w toku postępowania był kuratorem rzekomo nieobecnych trzech osób.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości przy reprywatyzacji nieruchomości położonej przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie. Łączna szkoda, jaką na skutek przestępstwa poniósł Skarb Państwa oraz spadkobiercy, wyniosła ponad 745 tysięcy złotych.

Przestępstwo zarzucone podejrzanym zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Po zakończeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podejmie decyzje o ewentualnym zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych, w tym o ewentualnym wystąpieniu do Sądu z wnioskami o ich tymczasowe aresztowanie.

W postępowaniu doszło do oszustwa

Jak wynika z ustaleń śledztwa Tomasz Sz. był współwłaścicielem 50 proc. prawa własności do budynku i roszczeń do użytkowania wieczystego gruntu znajdującego się przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie. Pozostałe 50 proc. praw przysługiwało 3 osobom, które były przedwojennymi współwłaścicielami nieruchomości. Dwoje z nich zostało zamordowanych w czasie II Wojny Światowej. Jedna z nich nie pozostawiła spadkobierców, a druga pozostawiła 4 spadkobierców.

W 2008 roku Tomasz Sz. złożył w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej wniosek o ustanowienie kuratora dla jednej z tych osób. Na pewnym etapie postępowania jako pełnomocnik wnioskodawcy Tomasza Sz. przystąpił radca prawny Przemysław S. W marcu 2009 roku Sąd Rejowy w Białej Podlaskiej oddalił ten wniosek wskazując, że osoba, dla której ma być ustanowiony kurator, zmarła, na co wskazują okoliczności sprawy.

Mimo treści postanowienia Sądu Rejowego w Białej Podlaskiej półtora miesiąca po jego uprawomocnieniu Tomasz Sz. osobiście wystąpił do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o ustanowienie kuratora dla tej samej nieżyjącej osoby. Osobą wskazaną przez Tomasza Sz. na kuratora był radca prawny Przemysław S. Zgodnie z wnioskiem warszawski sąd ustanowił kuratora w osobie Przemysława S.

W 2014 roku Tomasz Sz. złożył w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie wniosek o zniesienie współwłasności budynku oraz roszczeń do użytkowania wieczystego gruntu przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie. Podejrzany świadomie posłużył się przed warszawskim sądem nieważnym postanowieniem o ustanowieniu kuratora wiedząc, że wcześniej sąd z Białej Podlaskiej odmówił jego ustanowienia. Tym samym wprowadził on w błąd sędziego orzekającego w sprawie.

Na skutek oszustwa sądowego, jakiego dopuścili się podejrzani, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie w sierpniu 2015 roku zniósł współwłasność budynku oraz roszczeń do użytkowania wieczystego i zasądził spłatę na rzecz pozostałych współwłaścicieli, zgodnie z dokonaną wyceną. Zgodnie z tą wyceną w 2015 roku wartość nieruchomości przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie wyceniono na kwotę 1,4 miliona złotych, co stanowiło równowartość około 1 tysiąca złotych za metr kwadratowy. Ta zaniżona wycena w żaden sposób nie była kwestionowana przez kuratora, którym był podejrzany Przemysław S. W toku prowadzonego postępowania powinien on między innymi należycie dbać o interesy reprezentowanych przez siebie osób.

W toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową Warszawa – Praga w Warszawie uzyskano opinię biegłego rzeczoznawcy majątkowego, z której w sposób nie budzący żadnych wątpliwości wynika, że zasądzona kwota roszczeń była ponad dwukrotnie niższa od rzeczywistej wartości nieruchomości. Łączna szkoda, jaką poniósł Skarb Państwa oraz spadkobiercy, wyniosła ponad 745 tysięcy złotych.

Po 2 miesiącach od uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie z sierpnia 2015 roku Tomasz Sz. uzyskał decyzję Prezydenta m.st. Warszawy o ustanowieniu na swoją rzecz prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie.

Prowadzonych jest jeszcze ponad 350 postępowań

Postępowanie Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie dotyczące nieruchomości położonej przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie to nie jedyne śledztwo dotyczące tzw. dzikiej reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. W prokuraturach regionu warszawskiego i wrocławskiego w dalszym ciągu toczy się ponad 350 postępowań karnych dotyczących reprywatyzacji. Objętych jest nimi 765 nieruchomości położonych pod różnymi adresami na terenie całej Warszawy.

W sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu zarzuty przedstawiono łącznie 24 osobom w tym: adwokatom, radcy prawnemu, funkcjonariuszom publicznym – urzędnikom Urzędu m.st. Warszawy oraz biegłym sądowym. Zarzuty przedstawiono między innymi: Jakubowi R. – byłemu Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, Robertowi N. – znanemu warszawskiemu adwokatowi, występującemu jako pełnomocnik w wielu sprawach dotyczących reprywatyzacji gruntów warszawskich, Alinie D. – adwokatowi, prywatnie matce Jakuba R., ojcu Jakuba R. – Wojciechowi R., Gertrudzie J.-F. – Naczelnikowi Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, Mariuszowi P. – Kierownikowi Działu Nieruchomości Dekretowych Urzędu m.st. Warszawy, Marzenie K. – byłej urzędniczce Ministerstwa Sprawiedliwości, prywatnie siostrze Roberta N., a także Grzegorzowi M. – znanemu warszawskiemu adwokatowi i byłemu dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Równolegle z postępowaniami karnymi prokuratura podejmuje czynności pozakarne dotyczące warszawskich nieruchomości. Realizowane są one przez specjalne zespoły prokuratorów powołane zarządzeniami Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego.

W ramach dotychczasowych prac sporządzono pozwy o uznanie za nieważne czynności prawnych, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie wniesiono sprzeciwy od ostatecznych decyzji SKO i Prezydenta m.st. Warszawy, a także zgłoszono udział prokuratora w toczących się już postępowaniach administracyjnych i cywilnych. Skierowano także wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw oraz skargi do sądów administracyjnych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Źródło: pk.gov.plherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018-09-21 TOPORTAL