Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).

 
 
 


2017-12-04

Prokuratorzy będą podejmowali działania zmierzające do wykreślania z rejestru nierzetelnych spółek.Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości kierownik jednostki (spółki) jest zobligowany do złożenia we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia.Ważne jest ochrona praw przedsiębiorców i konsumentówStosownie do art. 24 ust. 1 i następnych ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku stwierdzenia, że dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy z urzędu wszczyna postępowanie przymuszające. W przypadkach niezłożenia przez podmiot gospodarczy, pomimo stosownych wezwań, sprawozdań finansowych za dwa kolejne lata, sąd rejestrowy jest zobowiązany do wszczęcia z urzędu postępowania o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Jeżeli w takich przypadkach sądy rejestrowe z urzędu nie wszczną postępowań przymuszających, albo jeżeli wszczęte postępowania przymuszające będą prowadzone nieefektywnie, to prokuratorzy z urzędu będą podejmowali działania zmierzające do wykreślania tych podmiotów z rejestru.

Na konieczność podejmowania takich działań w piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych zwrócił uwagę Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand.

Takie same działania, zmierzające do wykreślenia z rejestru, prokuratorzy będą podejmowali z urzędu wobec spółek, które nie podjęły działalności gospodarczej i mają status tzw. „martwego bytu prawnego”.

- Eliminacja z obrotu gospodarczego nierzetelnych podmiotów leży nie tylko w interesie społecznym, ale również wymaga tego ochrona praw indywidualnych przedsiębiorców i konsumentów – wskazał w swoim piśmie Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand.Prokuratorzy zapoznają się z aktami rejestrowymiW piśmie z 25 sierpnia 2016 roku I Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski zalecił wszystkim prokuratorom skierowanie do prezesów sądów apelacyjnych pism o niezwłoczne informowanie prokuratur okręgowych o przypadkach niezłożenia sprawozdań finansowych przez kierowników jednostek wpisanych do KRS. Po pozyskaniu takich informacji prokuratorzy mają obowiązek zapoznania się z aktami rejestrowymi i dokonanie oceny, czy sądy rejestrowe właściwie realizują obowiązki wynikające z ustawy o KRS.

Postępowania, w których prokurator skieruje do sądu wniosek o wykreślenie podmiotu gospodarczego z KRS, powinny być objęte nadzorem właściwego Prokuratora Regionalnego bądź Prokuratora Okręgowego.Niezłożenie sprawozdania finansowego jest występkiemNiezłożenie sprawozdania finansowego wypełnia znamiona występku z art. 79 pkt 4 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości. Grozi za to kara grzywny albo kara ograniczenia wolności.

W piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych prokurator Robert Hernand zwrócił uwagę na konieczność przeanalizowanie postępowań przygotowawczych oraz sądowych prowadzonych o występek z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Analiza ta ma zostać przeprowadzona pod kątem zasadności podjęcia działań pozakarnych przewidzianych w ustawie o KRS także w tych sprawach.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Źródło: pk.gov.plherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018-08-17 TOPORTAL