2017-10-12

Przełomowa ustawa reprywatyzacyjna.Wiceminister Patryk Jaki wraz z dr. hab. Kamilem Zaradkiewiczem – Dyrektorem Departamentu Prawa Administracyjnego zaprezentowali 11 października w Ministerstwie Sprawiedliwości założenia całościowej ustawy reprywatyzacyjnej.

To pierwszy po 1989 roku kompleksowy projekt ustawy pozwalający definitywnie uregulować kwestie reprywatyzacji dóbr przejętych przez władze komunistyczne po 1944 roku. Nowa ustawa zakończy wszelkie patologiczne zjawiska, które przyjęły formę tzw. dzikiej reprywatyzacji. Ostatecznie utraci moc tzw. dekret Bieruta.

- Koniec oddawania kamienic na kuratorów, na reaktywowane spółki, na osoby zmarłe, koniec handlowania roszczeniami i wreszcie najważniejsza rzecz: koniec oddawania nieruchomości razem z ludźmi – powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki.


reklamaRozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy reprywatyzacyjnej (o rekompensacie niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r.) stanowią kompromis pomiędzy moralną powinnością wobec osób pokrzywdzonych a ekonomicznymi możliwościami państwa.

Przygotowywany projekt, który trafi teraz do konsultacji wewnątrzresortowych, zakłada między innymi:

zakaz zwrotów w naturze;

zakaz zwrotów z wykorzystaniem instytucji kuratora;

zakaz handlu roszczeniami;

zakaz zwrotów na reaktywowane spółki;

wprowadzenie możliwości wznowień spraw, gdy doszło do naruszenia prawa;

wprowadza zasadę obligatoryjnego uwzględniania indemnizacji;

uprawnionymi są tylko dawni właściciele, ich spadkobiercy w pierwszej linii oraz małżonkowie;

uwzględnienie w rekompensatach możliwości finansowych państwa.

Szczegóły na załączonej poniżej grafice.

Tabela zmian na:

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9869,przelomowa-ustawa-reprywatyzacyjna.html

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

/ ms.gov.pl /herb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałóww oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL