2017-11-13

Nowe zasady wyborów samorządowych 2018.10 listopada 2017 roku, grupa posłów PIS złożyła w Sejmie Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.


reklamaOpis wniosku:

Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - zmiany ustaw o samorządzie gminy, powiatu, województwa mające na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie kontrolowania oraz funkcjonowania niektórych organów publicznych - władzy samorządowej oraz zwiększenia roli społeczeństwa w procesie wybierania organów pochodzących z wyborów powszechnych, a także kontroli tego procesu i organów opowiadających za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów


reklamaGłówne założenia projektu:

- Zwiększenie dostępu obywateli do informacji i dostęp opozycji w samorządach do informacji publicznej.

- Obowiązek wprowadzenia budżetu obywatelskiego do miast powiatowych.

- Podobnie będzie z obywatelską inicjatywą ustawodawczą we wszystkich samorządach. Te uprawnienia będą realne, to nie będzie fikcja, jak do tej pory. Mieszkańcy teraz nie mogą sprawdzić, jak głosował ich radny, rejestry będą dostępne w internecie.

- Wprowadzenie instytucji debaty o samorządach, raz w miesiącu, by praca burmistrzów, wójtów i radnych podlegała corocznej ocenie.

- Przyznanie indywidualnym radnym uprawnień kontrolnych do firm komunalnych i jednostek urzędowych.

-Zajdzie też zmiana w statucie pracowników biur obsługujących jednostki samorządowe. Do tej pory byli to zwykli urzędnicy. Na wzór Kancelarii Sejmu, pracownicy obsługujący radnych będą podlegali przewodniczącemu rady, a nie organowi, który mają kontrolować.

- Dla wzmocnienia poczucia, że wyniki wyborów nie zostały "skręcone", kamery będą obecne w lokalach wyborczych. Mężowie zaufania zyskają możliwość uczestniczenia w całym procesie.

- Będą działały dwie komisje wyborcze. Chodzi o to, aby członkowie jednej komisji, pracowali od rozpoczęcia do zakończenia głosowania. Druga komisja, liczyłaby głosy.

- Umożliwienie polskim organizacjom społecznym obserwowanie wyborów. Do tej pory, mogły to robić tylko zagraniczne.

- Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów. Jednak nie dzieje się to z zaliczeniem odbytych kadencji. Pierwsza kadencja liczy się od roku 2018.

- Wszędzie w samorządach znikną jednomandatowe okręgi wyborcze - będziemy wybierać od trzech do siedmiu radnych w zależności od okręgu. W projekcie jest też zapis, że kandydat na radnego może startować tylko w województwie, w którym mieszka.

- Projekt zakłada pozostanie wielostronnych broszur z listami kandydatów. Pierwszą i drugą stronę zajmą spis treści i opis głosowania. Żaden komitet nie będzie więc na pierwszej stronie.

- Zniesione zostanie głosowanie korespondencyjne - pozostanie głosowanie przez pełnomocnika.

- Państwowa Komisja Wyborcza zyska prawo sprawdzania kart do głosowania i innych dokumentów z przebiegu wyborów.

- Projekt zakłada też, karę pozbawienia wolności za wyniesienie karty do głosowania.

- Umacnienie pozycji mężów zaufania - będą oni mogli brać udział we wszystkich czynnościach komisji. Wszystkie serwery i oprogramowanie do liczenia głosów będą musiały być zarejestrowane w Polsce.

-Organizacja wyborów przejdzie w ręce Państwowej Komisji Wyborczej - /dotychczas gmina, wójt, burmistrz, czy prezydent, który zazwyczaj jednocześnie ubiega się o kolejną kadencję, jednocześnie organizuje wybory/.

Czytaj Projekt ustawy na:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-757-2017/$file/8-020-757-2017.pdf


/ sejm.gov.pl /herb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałóww oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL