2018-05-17

Komunikat CIS ws. jednorazowych kart wstępu - przypomnienie.Kancelaria Sejmu i Straż Marszałkowska przypominają, że w związku ze szczególnymi okolicznościami - trwającym od miesiąca protestem w budynku głównym Sejmu - czasowo wstrzymane jest wydawanie jednorazowych kart wstępu i jednorazowych kart prasowych.

Prawo do podejmowania tego typu nadzwyczajnych decyzji przyznaje Komendantowi Straży Marszałkowskiej obowiązujące od ponad dekady zarządzenie nr 1 Marszałka Sejmu z 9 stycznia 2008 r. w sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu. Jego przepisy stanowią, że w wyjątkowych przypadkach - a z takim mamy niewątpliwie do czynienia - możliwe jest określenie odmiennych od standardowych zasad wstępu na teren kompleksu sejmowego.

Pragniemy podkreślić, że Kancelaria Sejmu i Staż Marszałkowska w sposób neutralny politycznie starają się służyć wszystkim użytkownikom gmachu przy Wiejskiej. Postępujemy transparentnie - wszystkie wnioski o umożliwienie wstępu na teren Sejmu na podstawie karty jednorazowej są rozpatrywane w ten sam sposób. Kancelaria Sejmu znajduje się w wyjątkowej sytuacji: jako administrator obiektu, w którym odbywa się akcja protestacyjna, stara się z jednej strony uczynić wszystko, by pobyt osób niepełnosprawnych i ich opiekunów był dla nich możliwie nieuciążliwy. Zaś z drugiej - jest zobowiązana do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Parlamentu.

Centrum Informacyjne Sejmu


/ sejm.gov.pl /herb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałóww oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL