2018-05-11

Oświadczenie Prezydenta RP po spotkaniu z Prezydentem Czech.Ekscelencjo, Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością i wielką radością witam w Warszawie Pana Prezydenta Miloša Zemana, ciesząc się i dziękując Panu Prezydentowi za decyzję o przyjęciu zaproszenia właśnie do odbycia wizyty w Polsce. Pogratulowałem Panu Prezydentowi powtórnego wyboru na urząd prezydenta Republiki Czeskiej – wyboru, który nastąpił na początku tego roku.

Ale przede wszystkim dziękuję w tym kontekście, że druga wizyta zagraniczna Pana Prezydenta – jako nowo wybranego prezydenta Republiki Czeskiej – odbywa się u nas. Jest to wizyta właśnie w Warszawie: druga wizyta po oczywistej chyba dla nas wszystkich wizycie w Bratysławie, a więc u najbliższego sąsiada ‒ na Słowacji. Druga odbywa się w Polsce i to jest dla nas sygnał, jak ważne dla Pana Prezydenta są relacje z naszym krajem i jak istotne znaczenie współpraca z Polską i Polska mają dzisiaj dla Czech i czeskiej polityki. Bardzo, Panie Prezydencie, cieszymy się z tego i bardzo dziękujemy.

Bo prawdą jest, że patrząc chociażby na nasze relacje gospodarcze, rzeczywiście ‒ po Niemczech ‒ Czechy są drugim największym celem polskiego eksportu. Nasze wzajemne obroty handlowe w 2017 roku po raz pierwszy przekroczyły 20 mld euro. Ta niezwykle intensywna wymiana gospodarcza pomiędzy naszymi krajami jest faktem i mam nadzieję, że będzie w najbliższych latach wzrastała. Że będzie to współpraca nie tylko w dziedzinie przemysłu samochodowego, ale także zbrojeniowego, wojskowego, o której przed chwilą w tej formule spotkania bilateralnego rozmawialiśmy.

Podkreślaliśmy również z Panem Prezydentem naszą wspólną obecność i nasze wspólne działanie w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Zgadzamy się, że potrzebna jest nam w ramach tej Wspólnoty jak największa spójność w działaniu. Bo tylko działając wspólnie, prezentując jednolite stanowisko, będziemy rzeczywiście liczyć się także i w innych gremiach, chociażby takich jak forum Unii Europejskiej, gdzie w całym szeregu zagadnień Grupa Wyszehradzka jest razem, państwa naszej części Europy wspierają się tutaj wzajemnie ‒ i to jest właśnie efekt naszej wspólnej pracy w ramach V4.

Rozmawialiśmy o tym, że prezydencki szczyt wyszehradzki w październiku będzie miał istotne znaczenie, także w przedmiocie właśnie naszej polityki w Unii Europejskiej i wobec niej. Rozmawialiśmy o przyszłym budżecie Unii Europejskiej, o przyszłych ramach finansowych na najbliższe lata. Trudno się nie zgodzić z Panem Prezydentem, że istotny wpływ na wielkość europejskiego budżetu będzie miał także brexit – bo przecież Wielka Brytania była do tej pory wielkim unijnym płatnikiem netto. Odejście Wielkiej Brytanii z całą pewnością musi spowodować pewien wstrząs, jeżeli chodzi o budżet Unii Europejskiej i jego podział – także to był jeden z tematów, o których dyskutowaliśmy.

Ale przede wszystkim dyskutowaliśmy właśnie o współpracy gospodarczej, wojskowej. Rozmawialiśmy też o tym, że to jest tak ważny rok dla naszych krajów – rok stulecia odzyskania niepodległości. Rozmawialiśmy o tradycyjnych silnych więzach pomiędzy Polską a Czechami – więzach, które mają głębokie korzenie historyczne, w zasadzie sięgające do początków istnienia naszych państw. Rozmawialiśmy o współpracy na przestrzeni ostatnich lat – o tych dobrych i oczywiście także o trudnych momentach. Ale przede wszystkim rozmawialiśmy o przyszłości – że chcemy rozwijać te relacje, budować jeszcze mocniejsze więzi gospodarcze.

Mówiłem, jak bardzo liczę na współpracę w ramach Trójmorza – projektu, który ma prowadzić do zacieśnienia rozwoju infrastruktury w naszej części Europy, pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym a Adriatykiem, gdzie leżą oba nasze kraje. Że chodzi o to, by powstawały lepsze połączenia drogowe, byśmy budowali lepsze połączenia kolejowe, także połączenia energetyczne zapewniające nam bezpieczeństwo energetyczne. A więc ułatwianie w zakresie biznesu, turystyki, ale także i bezpieczeństwa, właśnie tego energetycznego. I bezpieczeństwa gazowego – stąd nasza rozmowa na temat gazociągu Stork 2. I bezpieczeństwa energetycznego w znaczeniu energii elektrycznej ‒ budowanie tutaj wzajemnych połączeń, interkonektorów ‒ stwarzanie możliwości dwustronnego przesyłu energii jest kwestią niezwykle ważną. Chciałbym, żebyśmy także to realizowali w ramach Trójmorza.
Mocno też akcentowałem kwestię, na której – wiem – bardzo zależy Panu Prezydentowi, a mianowicie połączeń wodnych pomiędzy naszymi krajami, umożliwiających wykorzystanie korytarzy rzecznych: połączenia pomiędzy Odrą a Dunajem, Łabą. To kwestie, które dzisiaj są w planach ministerstwa prowadzonego przez pana ministra Marka Gróbarczyka. Planach, które są już realizowane – poprawy żeglowności Odry, co byłoby kolejną możliwością połączenia portów w Świnoujściu i Szczecinie z Czechami i jeszcze bardziej zwiększałoby nasze wzajemne możliwości wymiany handlowej.

Rozmawialiśmy też o kwestii budowy połączenia drogowego pomiędzy Polską a Czechami, kolejnego, które jest w tej chwili w trakcie realizacji – myślę tutaj o drodze D11 w Czechach i S3 w Polsce. Mam nadzieję, że do 2024 roku to połączenie po stronie czeskiej, a w Polsce do 2023 roku, jeżeli chodzi o drogę S3, uda nam się zrealizować i że będziemy mieli kolejną możliwość rozwijania tutaj wzajemnych relacji.

Jeszcze raz, Panie Prezydencie, chcę podkreślić, z jak wielką satysfakcją przyjmuję tę wizytę Pana Prezydenta w naszym kraju, jak bardzo cieszę się, że wraz z małżonką Pan Prezydent zechciał nas zaszczycić. Jeszcze raz gratuluję Panu Prezydentowi ponownego wyboru na urząd Prezydenta Republiki Czeskiej.


/fot.arch.redakcji/


/ Prezydent.pl /herb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałóww oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL