2018-05-05

Prezydencki projekt ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu RP projekt ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Celem projektu jest ustanowienie nowego odznaczenia – Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, którego nadanie stanowić będzie formę wyróżnienia osób związanych z odzyskaniem i umacnianiem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.

Projekt ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości to kolejna, po ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP, zmierzająca do uczczenia przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rocznica ta jest jubileuszem o szczególnym znaczeniu dla Państwa i Narodu Polskiego i wymaga wyjątkowego uhonorowania.

Medal nawiązuje do medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 1928 r. na pamiątkę dziesięciolecia odrodzenia Państwa Polskiego, które po przeszło stuletniej niewoli dzięki krwawym wysiłkom, na polach walk i niezmordowanej pracy najlepszych swych synów, zostało powołane na nowo do życia (M. P. poz. 543).

Symbolika Medalu odnosi się do znaku identyfikującego wszystkich Polaków – Orła Białego, którym - zgodnie z wielowiekową tradycją sięgającą roku 1295, tj. roku odbudowy Polski po okresie rozbicia dzielnicowego - jest orzeł ukoronowany.

Orzeł, umieszczony na zróżnicowanej powierzchni sugerującej falującą flagę, wznosi skrzydła, co jest znakiem powstawania. Orzeł wsparty jest na sfalowanej wstędze z napisem „POLONIA REDIVIVA”, co znaczy „Polska Odrodzona”.

Na rewersie Medalu umieszczone są inicjały Rzeczypospolitej Polskiej „RP” nad datami „1918”, „2018”, ujęte stylizowanymi liśćmi wawrzynu i dębiny z owocami, przedstawiającymi zasługi dla państwa wszystkich współbudujących niepodległość, z przewiązką krzyżową u dołu, która łączy te wysiłki w działalność na rzecz wspólnego dobra, jakim jest Polska Odrodzona.

Zdaniem Prezydenta RP, pamiątkowy Medal Jubileuszowy ma walor szczególny. Jego nadawanie stanowi wyraz wdzięczności obywatelom Rzeczypospolitej za wkład w umacnianie Państwa Polskiego. Medal podkreśla rolę społeczeństwa w tworzeniu dobrobytu Polski. Stąd szeroko określony krąg podmiotów mogących otrzymać to wyróżnienie oraz wszechstronny zakres przesłanek uzasadniających przyznanie Medalu. Odznaczenie będzie nadawane zarówno kombatantom i osobom działającym na rzecz przemian demokratycznych, jak i przedstawicielom młodego pokolenia, odnoszącym sukcesy na polu nauki i gospodarki. Medal będą mogli otrzymać posłowie i senatorowie, urzędnicy państwowi i samorządowi, ale także przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, przedsiębiorcy i pracownicy różnych branż.

Wyróżnienie będzie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.

/fot.redakcji/

/ Prezydent.pl /herb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałóww oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL