2018-04-06

Zarzuty dla Prezydenta Gdańska.Delegatura CBA w Gdańsku w wyniku własnych ustaleń złożyła 2 marca 2018 r. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezydenta Miasta Gdańska w zakresie złożenia w 2013 r. nieprawdziwych deklaracji podatkowych za 2012 r.

Materiały te zostały dołączone do śledztwa już prowadzonego pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Na bazie zebranych przez CBA danych i informacji prokurator przedstawił wczoraj Prezydentowi Miasta Gdańska zarzuty dotyczące złożenia fałszywego oświadczenie majątkowego za rok 2012. Wg ustaleń CBA w tym oświadczeniu majątkowym mężczyzna podał, iż posiada zasoby pieniężne w kwocie „ok. 120 000 zł”, podczas gdy rzeczywiście, według stanu na koniec 2012, środki zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły o ponad 148 000 zł więcej. Prezydent Miasta Gdańska zataił (nie ujawnił w oświadczeniu za 2012 r.) także fakt posiadania jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym o wartości ponad 29 000 zł.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Gdańsku w dalszym ciągu prowadzą czynności w celu ustalenia źródeł pochodzenia nieopodatkowanych środków finansowych zgromadzonych przez Prezydenta Miasta Gdańska i jego małżonkę.

Piotr Kaczorek, CBA

/ cba.gov.pl /herb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałóww oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL