2018-03-31

Prokurator skutecznie zaskarżył uchwałę w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie.Rada Powiatu Nakielskiego uchwałą z 26 października 2016 roku określiła wysokość opłat za usunięcie pojazdu, opłat za parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu.

W załączniku do tego aktu prawa miejscowego przewidziano stawki opłat opiewające m.in. na kwoty:

za usunięcie roweru lub motoroweru –110 złotych,
za usunięcie motocykla – 218 złotych,
za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – 476 złotych.

W tabeli określono także stawki kwotowe opłat za dobowe przechowywanie pojazdów. Opiewały one odpowiednio na kwotę od 19 złotych – w przypadku roweru, do kwoty 51 złotych – w przypadku pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
Co prokurator podniósł w skardze

Prokurator Rejonowy w Nakle nad Notecią zaskarżył uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały. Zarzucił rażące naruszenie przepisów prawa, tj. art. 12 pkt 7 i art. 40 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 130a ust. 6 ustawy prawo o ruchu drogowym.

Zdaniem prokuratora doszło bowiem do przekroczenia przez Radę Powiatu upoważnienia ustawowego do wydania uchwały, poprzez ustalenie wysokości opłat za usunięcie pojazdu w opisany sposób oraz na nieprawidłowym określeniu granic swobody regulacyjnej, w ramach której nastąpiło uchwalenie opłat.

W uzasadnieniu skargi prokurator wskazał m.in., że stawki opłat z tytułu usunięcia pojazdu z drogi oraz przechowywania go na parkingu strzeżonym zostały wyznaczone na poziomie maksymalnych stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z 28 lipca 2016 roku mimo, że w rzeczywistości koszty te są znacznie niższe.
Sąd stwierdził nieważność uchwały

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 23 stycznia 2018 roku (sygn. akt II SA/Bd 791/17) uwzględnił argumenty prokuratora. WSA stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Sąd podzielił pogląd skarżącego prokuratora, że uchwała w przedmiocie ustalenia opłat za usuniecie pojazdu i jego przechowywanie będzie zgodna z prawem wtedy, gdy jej treść będzie zdeterminowana wyłącznie koniecznością sprawnej realizacji tych zadań i rzeczywistymi kosztami usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, a nie innymi okolicznościami, jak np. zapewnienie wpływów do budżetu powiatu.

Skuteczne zaskarżenie uchwały jest kolejnym przejawem aktywności prokuratury w tzw. sferze „pozakarnej”.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Źródło: pk.gov.plherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałóww oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL