2018-03-28

Uzupełnione i zmienione zarzuty dla b. ministra sportu z lat 2013-2015.Były minister sportu Andrzej B. usłyszał uzupełnione i zmienione zarzuty dotyczące podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Podstawą są ustalenia z kontroli i śledztwa prowadzonego przez Delegaturę CBA w Łodzi i Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych podejrzanego mają większą skalę niż w ogłoszonych zarzutach podejrzanemu w lutym 2016 r. Ustalenia CBA i prokuratury wskazują na wyższe zaniżanie wysokości posiadanych środków pieniężnych. Ustalono, że kwota nie wykazanego w złożonej deklaracji PIT 36 za 2012 r. dochodu jest znaczenie wyższa niż w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów z lutego 2016 r. i wynosi ponad 120 tysięcy zł. Dlatego też prokurator ogłosił dziś podejrzanemu Andrzejowi B. zmienione i uzupełnione zarzuty.

Zarzuty dotyczą złożenia przez Andrzeja B. w okresie od 2011 r. do 2013 r. sześciu nieprawdziwych oświadczeń majątkowych: pięć z nich zostało złożonych kiedy był posłem na Sejm RP, jedno z 2013 r. dotyczy okresu kiedy był Ministrem Sportu i Turystyki.

Jak podkreśla prokuratura, czas trwania przedmiotowego postępowania wynika z konieczności dokonania skrupulatnej weryfikacji dokumentacji finansowej podejrzanego, oczekiwania na zakończenie postępowań prowadzonych przez organy skarbowe, a także uzyskania wyników czynności zleconych w ramach międzynarodowej pomocy prawnej w Wielkiej Brytanii - wobec ujawnionych w toku śledztwa okoliczności związanych ze wskazywaniem przez podejrzanego w dokumentach skarbowych na przekazywanie środków pieniężnych przez córkę, zamieszkałą w Wielkiej Brytanii.

Na poczet grożących kar, na mieniu podejrzanego dokonano zabezpieczenia majątkowego na kwotę 300 tys. zł, poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej nieruchomości.

Sprawdzanie oświadczeń jest ustawowym obowiązkiem CBA. Kontroli rzetelności i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym poddawani są m.in. parlamentarzyści. W związku z tym CBA wielokrotnie kierowało zawiadomienia do prokuratury. Z reguły wątpliwości dotyczyły rozbieżności między faktycznym stanem majątkowym, a deklarowanym - umyślne podanie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym jest przestępstwem. CBA ustaliło w trakcie kontroli, że badane oświadczenia majątkowe złożone przez Andrzeja B. mogą być nieprawdziwe. Wszczęto śledztwo, które prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie wspólnie z Delegaturą CBA w Łodzi.Piotr Kaczorek, CBA

/ cba.gov.pl /herb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałóww oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL