2018-03-21

Ruszył nabór wniosków na sprzęt ratowniczy dla strażaków z woj. śląskiego.Ogólnopolskim programem wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych zostaje objęte kolejne województwo. 19 marca 2018 r. ruszył nabór wniosków na sprzęt ratowniczy dla strażaków z woj. śląskiego.

- Ochotnicy z OSP, choć pełnią bardzo ofiarną służbę, nieraz narażając swoje zdrowie i życie, nie dysponują wystarczającym sprzętem, który pomaga ratować ludzi - powiedział na konferencji prasowej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

- To strażacy ochotnicy są pierwsi na miejscach wypadków, to oni niosą pomoc jako pierwsi - zaznaczył Michał Woś, Pełnomocnik ds. Funduszu Sprawiedliwości.

W konferencji wziął również udział Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

Pieniądze na sprzęt ratowniczy

Na terenie woj. śląskiego działa ponad 960 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Na profesjonalne wyposażenie dla nich przeznaczono 7,5 mln zł. O wsparcie mogą ubiegać się gminy i miasta na prawach powiatu z całego województwa. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP z tego terenu. Szczegóły naboru są dostępne TUTAJ.

Nabór wniosków z woj. śląskiego jest kolejnym etapem realizacji przyjętego harmonogramu. Co dwa tygodnie będzie ogłaszany nowy konkurs na każde kolejne województwo, według poniższego terminarza:

Opolskie – 3 kwietnia 2018 r.
Łódzkie – 16 kwietnia 2018 r.
Pomorskie – 7 maja 2018 r.
Kujawsko-pomorskie – 21 maja 2018 r.
Zachodniopomorskie – 11 czerwca 2018 r.
Lubelskie – 25 czerwca 2018 r.
Mazowieckie – 9 lipca 2018 r.
Warmińsko-mazurskie – 23 lipca 2018 r.
Wielkopolskie – 6 sierpnia 2018 r.
Podlaskie – 21 sierpnia 2018 r.
Lubuskie – 3 września 2018 r.

Dzięki przygotowanemu w Ministerstwie Sprawiedliwości programowi finansowanemu z Funduszu Sprawiedliwości, do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych.

Pomoc dla ofiar wypadków

Strażacy, niosący ochotniczo pomoc ofiarom wypadków, zostaną wyposażeni w profesjonalne zestawy medyczne i defibrylatory. To realna pomoc dla ofiar wypadków, dlatego Minister Sprawiedliwości postanowił objąć programem Ochotnicze Straże Pożarne w całej Polsce.

Sukcesem zakończył się pilotaż projektu w Małopolsce, realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z samorządami. Złożonych zostało ponad 170 wniosków o przyznanie dotacji na sprzęt dla strażaków z OSP. Minister Sprawiedliwości przekazał małopolskim jednostkom OSP sprzęt ratowniczy za 10 mln zł. Zakupiono m.in. ponad 200 defibrylatorów i 600 zestawów ratowniczych.

Kolejnymi województwami, w których jest już realizowany ogólnopolski program wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych, są woj. podkarpackie, świętokrzyskie i dolnośląskie.

Zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości będą mogły pomagać poszkodowanym. Tak, aby rzeczywista pomoc dotarła do jak największej grupy potrzebujących. W ten sposób środki pozyskane od sprawców przestępstw służą pokrzywdzonym i ratują życie.

/fot.arch.redakcji/

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

/ ms.gov.pl /herb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałóww oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL