2018-03-18

Skuteczna polityka rodzinna.Polska jest wśród europejskich liderów skutecznej polityki rodzinnej – mówiła minister Elżbieta Rafalska podczas konferencji „Rodzina w centrum uwagi”. Spotkanie odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

"Nakłady na politykę rodzinną w Polsce tak istotnie wzrosły, że dzisiaj Polska jest w czołówce krajów, w których nakłady na politykę społeczną wynoszą ponad 3 proc. PKB. Stawia to Polskę wśród liderów krajów europejskich, które prowadzą dobrą i skuteczną politykę rodzinną" - mówiła minister Elżbieta Rafalska katowickiej konferencji "Rodzina w centrum uwagi".

Minister Rafalska podkreśliła, że liczy się przede wszystkim efektywność realizowanych programów prorodzinnych i prospołecznych, wśród których największym jest program "Rodzina 500+". Do jego efektów zalicza się zarówno wyeliminowanie ubóstwa wśród rodzin, jak i pobudzenie wzrostu urodzeń.

"Po prawie dwuletnim okresie obowiązywania programu „Rodzina 500+” widać, że zrealizował on swoje podstawowe cele; również cel pronatalistyczny został zrealizowany - w 2017 roku było o 20,8 tys. urodzeń dzieci więcej niż w roku poprzednim, została przekroczona granica 400 tys. urodzeń" - powiedziała.

Minister Rafalska przypomniała, że "Rodzina 500+" to nie jedyny rządowy program społeczny. W tym roku przeznaczono np. trzykrotnie większą kwotę (ok. 450 mln zł) na program "Maluch+", który ma pozwolić rodzicom małych dzieci na zabezpieczenie opieki nad nimi. Na politykę senioralną, w tym program "Senior+" przeznaczono w tym roku 80 mln zł, wobec niespełna 25 mln zł rok wcześniej.

/fot.arch.redakcji/

/ mpips.gov.pl /herb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałóww oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL