2018-03-06

Procedura wyboru członków KRS realizowana zgodnie z ustawą - komunikat CIS.W nawiązaniu do popołudniowej(05.03) publikacji portalu wyborcza.pl ("Marszałek Kuchciński próbuje obejść ustawę o KRS"), CIS informuje, że w materiale znalazł się szereg nieprecyzyjnych informacji, które niniejszym wyjaśniamy. Zgodnie z przepisami ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Marszałek Sejmu ma obowiązek niezwłocznego przekazania posłom oraz podania do publicznej wiadomości wszystkich zgłoszeń sędziów-kandydatów na członków KRS, co też było sukcesywnie czynione od 7 do 23 lutego. Później - zgodnie z przepisami - kluby sejmowe otrzymały możliwość rekomendowania swoich kandydatów, spośród grupy 18 sędziów, których zgłoszenia (do 1 marca) zostały ocenione pozytywnie pod kątem formalno-prawnym. 2 marca, realizując kolejny etap wyboru członków Rady, Marszałek Sejmu skierował listę sędziów-kandydatów wybranych przez klubu do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, której posiedzenie zaplanowano na dziś (05.03). Całość procesu wyboru jest szczegółowo opisana w przepisach i została w pełni zrealizowana przez Marszałka Sejmu.

W sprawie załączników do zgłoszeń sędziów-kandydatów, które są mocą ustawy wyłączone z publikacji, Kancelaria Sejmu również wykonuje przepisy zawarte w ustawie, która zabrania podania ich do publicznej wiadomości. Wnioski w tej sprawie, dotyczące ujawnienia treści załączników (m.in. wykazów obywateli i sędziów popierających dane zgłoszenie, zawierające ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL i własnoręcznie złożone podpisy), które wpłynęły do Sejmu, nie zostały pozytywnie rozpatrzone przez służby prawne Kancelarii. Co warte podkreślenia, w ocenie ekspertów podpisy pod kandydaturami mogą być oceniane jako informacja publiczna, ale jednocześnie przepisy ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (art. 11c) dają podstawę prawną do ograniczeń w tym zakresie ze względu na ochronę prywatności.

Centrum Informacyjne Sejmuherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałóww oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL