2018-02-23

Adwokat i radca prawny z zarzutami za nakłanianie pokrzywdzonej do składania fałszywych zeznań.Jedna z prokuratur rejonowych w okręgu gdańskim prowadzi postępowanie dotyczące doprowadzenia pokrzywdzonej groźbami do obcowania płciowego oraz znęcania się nad nią. Jako sprawcę czynów kobieta wskazała swojego pracodawcę.

Sprawcy chcieli udaremnienia postępowania

Zgodnie z procedurą karną prokurator wniósł o przesłuchanie pokrzywdzonej przed Sądem. Przed wyznaczonym terminem przesłuchania z kobietą skontaktował się radca prawny jej pracodawcy. W zamian za założenie zeznań o treści pozwalającej uniknąć pracodawcy odpowiedzialności karnej, radca prawny zaproponował jej kwotę 200 tysięcy złotych.

W grudnia 2017 roku kobieta spotkała się z trzema osobami. W trakcie spotkania przekazano jej 20 tysięcy złotych. Została ona pouczona o treści zeznań, jakie ma złożyć przed Sądem. Podyktowano jej również pismo do prokuratury rejonowej zawierające prośbę o umorzenie postępowania. Ustalono, że w spotkaniu uczestniczył pracodawca kobiety oraz jego radca prawny i adwokat.

Celem podejmowanych wobec kobiety działań było udaremnienie prowadzonego postępowania karnego. Zamierzonego celu nie osiągnięto, bowiem kobieta powiadomiła prokuraturę.
Zatrzymanych zostało trzech mężczyzn

Na polecenie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 20 lutego 2018 roku funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali trzech mężczyzn: pracodawcę pokrzywdzonej kobiety, jego radcę prawnego i adwokata.

Prokurator przedstawił pracodawcy zarzut nakłaniania kobiety do złożenia określonej treści zeznań. Natomiast radcy prawnemu oraz adwokatowi prokurator ogłosił zarzut nakłania kobiety do złożenia określonej treści zeznań oraz usiłowania udaremnienia postępowania karnego poprzez nakłanianie jej do złożenia w prokuraturze podyktowanego pisma.

Sąd, nie uwzględniając wniosków o tymczasowe aresztowanie podejrzanych, zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Wobec wszystkich podejrzanych Sąd zastosował dozór Policji oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną. Wobec radcy prawnego i adwokata Sąd zastosował także zakazy wykonywania zawodów, a wobec pracodawcy poręczenie majątkowe w kwocie 100 tysięcy złotych.

Zarzucone podejrzanym przestępstwo zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Ćródło: pk.gov.plherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałóww oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL