2018-02-20

Kolejne postanowienie komisji uchylone.Wojewódzki Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym rozpoznał kolejną skargę Prezydent m.st. Warszawy na grzywnę za niestawiennictwo nałożoną imiennie na Hannę Gronkiewicz-Waltz. I po raz kolejny uchylił decyzję Komisji weryfikacyjnej, obciążając ją kosztami postępowania sądowego w wys. 580 zł.

Szczegóły uzasadnienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego znajdują się na stronie:
http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/539/783/komunikat-w-sprawie-wymierzenia-grzywny-prezydentowi-mst-warszawy-za-niestawiennictwo-przed-komisja-weryfikacyjna.html

Sąd podzielił tym samym stanowiska wyrażane we wcześniejszych wyrokach (z 25 października 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 1355/17, z 13 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 1348/17, z 16 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/WA 1349/17 i I SA/Wa 1350/17), że przepis art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718) nie daje możliwości nałożenia kary grzywny za niestawiennictwo na rozprawie na osobę pełniącą funkcję piastuna organu.


/fot.arch.redakcji/

/ um.warszawa.pl /herb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałóww oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL