2018-02-03

Zarzuty za powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych.W toku prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne czynności związanych z podejrzeniem popełniania przestępstwa płatnej protekcji 30 stycznia 2018 roku zatrzymane zostały cztery osoby.
Grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one tzw. płatnej protekcji, tj. powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz samorządowych i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyści majątkowe. Chodzi o przestępstwo z art. 230 par. 1 kodeksu karnego.

Do popełnienia przestępstwa płatnej protekcji (art. 230 par. 1 kodeksu karnego) nie jest konieczne faktyczne posiadanie takich wpływów. Wystarczy, że podejrzani na takie wpływy się powołują lub utwierdzają w istnieniu takich wpływów. Z ustaleń śledztwa wynika, iż nie były to wpływy faktyczne.

Przestępstwo płatnej protekcji zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Po wykonaniu czynności procesowych prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.

Podejrzani mieli otrzymać korzyści majątkowe i osobiste

Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani, powołując się na wpływy m.in. w Ministerstwie Rozwoju, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, Urzędzie Miasta Szydłowca i Starostwie Szydłowieckim, deklarowali podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu spraw istotnych z punktu widzenia interesów osoby reprezentującej spółkę prawa handlowego. Ich działania miały polegać na załatwieniu uruchomienia kopalni surowców w Jankowicach (gmina Szydłowiec) oraz uzyskania dla planowanej inwestycji – centrum SPA, dotacji w kwocie od 100 do 300 milionów złotych za pośrednictwem instytucji państwowych.

Za swoje działania podejrzani mieli otrzymać korzyści majątkowe i osobiste. Inwestor miał między innymi odkupić od jednego z podejrzanych nieruchomości po zawyżonej cenie. Miał on także założyć spółkę będącą w przyszłości beneficjentem dotacji, w której podejrzani będą mieli określoną ilość udziałów.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Źródło: pk.gov.plherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałóww oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL