2018-01-21

Ponad 6,5 mln zł z budżetu państwa na wzmocnienie służb ratowniczych na Śląsku.Minister Inwestycji i Rozwoju, po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zapewnił dofinansowanie środkami budżetu państwa w wysokości ponad 6,57 mln zł dla projektów wyłonionych w ramach Działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przekazane środki zostaną wykorzystane m.in. na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP) w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

"Dofinasowanie wyposażenia jednostek OSP w sprzęt specjalistyczny do prowadzenia działań ratowniczych przyczyni się do wzmocnienia potencjału i gotowości służb ratowniczych do niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk" - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

"Zakup wyposażenia dla jednostek OSP umożliwi im spełnienie warunków wymaganych do włączenia OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" – dodał.

Przekazanie Samorządowi Województwa Śląskiego kwoty 6 573 874,00 zł stanowi wypełnienie zapisów Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego, na podstawie którego rząd sukcesywnie przekazuje środki budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych w regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020./ mr.gov.pl /herb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałóww oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL