2018-01-19

Prezydent Zduńskiej Woli usłyszał prokuratorskie zarzuty.Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim nadzoruje śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków przez Prezydenta Zduńskiej Woli. Doszło do tego w okresie od 2011 roku do 2016 roku.

Ustalenia poczynione w toku śledztwa doprowadziły do ogłoszenia Piotrowi N. - Prezydentowi Zduńskiej Woli, zarzutów popełnienia dwóch przestępstw niedopełnienia obowiązków (art. 231 par. 1 kodeksu karnego). Czynności z udziałem podejrzanego, który nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień, zostały wykonane 15 stycznia 2018 roku w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Wadliwie powołano prezesa miejskiej spółki

Prokurator zarzucił Piotrowi N., że w sposób rażący i oczywisty nie dopełnił ciążących na nim obowiązków wynikających z ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dopuścił on bowiem do powołania na Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji osoby, która prowadziła własną działalność gospodarczą. Zgodnie zaś z art. 2 ust. 6 w związku z art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcję publiczne prowadzenie działalności gospodarczej jest przeszkodą do zajmowania stanowiska m.in. Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Prezydent miasta nie podjął także żadnych działań przewidzianych między innymi w kodeksie spółek handlowych i w umowie spółki, które doprowadziłyby do odwołania wadliwie powołanego prezesa miejskiej spółki.

W ten sposób podejrzany Prezydent Zduńskiej Woli działał na szkodę interesu publicznego, a mianowicie zaufania do procedury prawidłowego wyłaniania i powoływania prezesów zarządów spółek komunalnych.

Oświadczenia majątkowe nie zostały przeanalizowane

Prezydent Zduńskiej Woli podejrzany jest także o rażące i oczywiste nie dopełnienie ciążącego na nim z mocy ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym obowiązku. Polegało to na nie przeprowadzeniu wymaganej prawem analizy oświadczeń majątkowych składanych przez prezesa zarządu spółek komunalnych. Z oświadczeń tych jednoznacznie wynikały przeszkody z art. 2 ust. 6 w związku z art. 4 ust. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne do pełnienia przez tą osobę funkcji prezesa.

Będąc jedynym wspólnikiem miejskich spółek prowadzonych w formie spółek prawa handlowego nie skorzystał on także z uprawnień przewidzianych w umowach spółek i kodeksie spółek handlowych do prawa kontroli przedsiębiorstwa. Nie podjął on także żadnych działań przewidzianych między innymi w kodeksie spółek handlowych i w umowach spółek, które doprowadziłyby do odwołania wadliwie powołanego prezesa miejskich spółek.

W ten sposób podejrzany Piotr N. naraził kierowaną przez siebie jednostkę samorządową Urząd Miasta w Zduńskiej Woli na negatywne konsekwencje wynikające z art. 9 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, tj. nieważność z mocy prawa powołania określonej osoby na prezesa zarządów spółek komunalnych.

Postępowanie nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Piotrkowie Trybunalskim jest w toku.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Źródło: pk.gov.plherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałóww oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL