2018-01-03

Akt oskarżenia przeciwko byłemu burmistrzowi Pisza.Prokuratura Okręgowa w Olsztynie oskarżyła Jana A. - byłego burmistrza Miasta Pisz, Wiesława P. - byłego Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Pisz oraz Kazimierza P. - byłego Komendanta Straży Miejskiej w Piszu. Akt oskarżenia został skierowany 29 grudnia 2017 roku do Sądu Rejonowego w Piszu.

Urząd Miasta poniósł szkodę

Byłemu burmistrzowi Pisza Janowi A. zarzucono przekroczenie uprawnień poprzez zażądanie, za pośrednictwem pozostałych współoskarżonych, zwrotu części przyznanych 7 pracownikom nagród uznaniowych w łącznej kwocie około 29 tysięcy złotych. Doszło do tego w okresie od czerwca 2010 roku do listopada 2014 roku.

Jana A. oskarżono także o działanie na szkodę Urzędu Miasta podczas zawierania w styczniu i lutym 2011 roku umów z podmiotami realizującymi przedsięwzięcie „Mazurski Festiwal Grzańca 2011". W wyniku działań oskarżonego zapłacona została kwota wyższa o 82 tysiące złotych, niż przy prawidłowej realizacji zadania. Urząd Miasta zobowiązany został także do zwrotu kwoty 213 tysięcy złotychdofinansowania z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur.

Były burmistrz Pisza nie przyznał się do dokonania zarzucanych mu przestępstw i odmówił złożenia wyjaśnień.

Przestępstwa z art. 231 par. 2 kodeksu karnego, które zarzucono Janowi A., zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze przekroczyli uprawnienia

Były Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Pisz Wiesław P. oraz były Komendant Straży Miejskiej w Piszu Kazimierz P. zostali oskarżeni o przekroczenie uprawnień w zakresie, w jakim pośredniczyli w przekazywaniu odbieranych pracownikom nagród, które następnie przekazywali byłemu burmistrzowi.

Ponadto Kazimierzowi P. zarzucono używanie groźby bezprawnej w stosunku do świadka - jednej z pracownic, w celu wywarcia na nią wpływu odnośnie zmiany zeznań. Odpowie on również przed sądem za przekroczenie uprawnień, poświadczenie nieprawdy w dokumentach i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Urzędu Miasta i Urzędu Pracy w Piszu w łącznej wysokości 9 tysięcy złotych. Do popełnienia tych czynów doszło w związku z fikcyjnym zatrudnieniem pracownika.

Za zarzucone przestępstwa Kazimierzowi K. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze

Wiesław P. - były Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Pisz złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

Wniósł on o skazanie go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata. Wniósł on także o wymierzenie mu grzywny w kwocie 5 tysięcy złotych i orzeczenie zakazu zajmowania stanowisk w administracji samorządowej i rządowej na okres 3 lat.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Źródło: pk.gov.plherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałóww oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL