2017-12-29

Inwestujemy w szpitale w całej Polsce.Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, wiceminister Piotr Gryza oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska uczestniczyli w uroczystym zawarciu umów o dofinansowanie projektów wzmacniających strategiczną infrastrukturę ochrony zdrowia w ramach „Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”. Zawarliśmy 21 umów o łącznej wartości ponad 250 mln złotych, z czego 208 mln złotych pochodzi ze środków unijnych.
Do kogo trafią pieniądze

W ramach sektora zdrowie „Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” podpisaliśmy łącznie 220 umów na kwotę 1399,36 mln złotych wydatków kwalifikowanych, w tym 1177,4 mln złotych ze środków unijnych.

Umowy te wykorzystują 63,64% dostępnej alokacji w ramach osi IX. Umowy dla kolejnych inwestycji będą zawierane na początku stycznia 2018 roku.

Wsparciem zostaną objęte:

szpitalne oddziały ratunkowe,
ponadregionalne szpitale udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, oddechowego oraz ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci,
projekty polegające na wymianie/zakupie akceleratorów liniowych.

Wsparcie ratownictwa medycznego i ośrodków o działaniu ponadregionalnym

„Wszystkie umowy, które dzisiaj zostaną podpisane, razem warte są ponad 250 mln zł. To naprawdę duży zastrzyk środków, które pozwolą zrealizować najważniejsze potrzeby, przede wszystkim w dwóch obszarach: w ratownictwie medycznym oraz przy wyposażeniu ośrodków o działaniu ponadregionalnym, które dzięki temu będą wychodzić naprzeciw rzeczywistym potrzebom mieszkańców” – mówił minister Radziwiłł podczas uroczystości.

Wśród beneficjentów programu znalazł się m. in. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki z Gorzowa Wielkopolskiego. „Ten szpital podpisuje dzisiaj dwie umowy, to jest wyjątkowy dzień dla tego regionu. Jedna umowa dotyczy sprzętu dotyczącego szpitalnego oddziału ratunkowego, a druga akceleratora do radioterapii. Obie te umowy są razem warte ponad 25 mln zł i to jest ta specjalna okazja” – zauważył minister zdrowia.

Umowy obejmują także modernizację i doposażenie klinik dziecięcych m.in. w Wojskowym Instytucie Medycznym, w Szpitalu Anny Mazowieckiej na Karowej w Warszawie, w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi, w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Katowicach, w Wojskowym Szpitalu z Polikliniką w Krakowie. „To są te największe projekty” – poinformował minister Radziwiłł. „Wśród dofinansowanych projektów znalazły się także inwestycje na modernizację SOR-ów, izb przyjęć, oddziałów ortopedycznych, pulmonologicznych, a także zakupu sprzętu do diagnostyki” – dodał.
Dobre dni w służbie zdrowia

Minister Radziwiłł podkreślił, że ostatnie dni grudnia to są dobre dni w służbie zdrowia. „W ferworze tych ostatnich wydarzeń politycznych być może nie wszyscy zauważyli, że dzisiaj została opublikowana nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwana w skrócie ustawą 6%. Jest to naprawdę wielki dzień dla polskiej służby zdrowia, nie mam co do tego żadnych wątpliwości.” – zauważył.

Ustawa ta zapewnia dodatkowe 547 mld zł w ciągu 10 lat, które wpłyną do systemu służby zdrowia. „To jest naprawdę historyczna chwila. Te pieniądze są rozłożone w czasie. Ich wzrost będzie systematyczny, stopniowy, ale nie tak, jak niektórzy mówią, że nastąpi za 10 lat. On będzie następował już, ustawa wchodzi od 1 stycznia przyszłego roku i zaczynamy nowy etap.” – podsumował minister.
Szansa na specjalistyczny sprzęt dla wielu placówek

W uroczystości podpisania umów uczestniczyła minister pracy i polityki społecznej. „To jest wielkie wydarzenie. Szansa na to, żeby placówki, jednostki wzbogaciły się w wysokospecjalistyczny, nowoczesny, najlepszy sprzęt” – mówiła minister. „Wierzę, że wielkimi wygranymi tego rozstrzygnięcia są i powinni być pacjenci. To oni będą prawdziwymi beneficjentami tego, że placówki wzbogacają się o ten nowy sprzęt” – dodała.

Minister Rafalska cieszyła się z zakupu specjalistycznego sprzętu dla szpitala w Gorzowie. „Dla Gorzowa zakup akceleratorów dla ośrodka radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego to naprawdę duże wydarzenia” – podsumowała.


/ www.mz.gov.pl /herb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałóww oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL