2017-12-20

Warszawiacy zebrali 73 tony żywności.Tegoroczna Świąteczna Zbiórka Żywności powoli przechodzi do historii. Podczas przedświątecznych zakupów wolontariusze z Banku Żywności SOS w Warszawie, dzięki ofiarności warszawiaków, zebrali blisko 73 tony żywności. Produkty trafią jeszcze przed świętami do osób najbardziej potrzebujących.

Warszawiacy znów nie zawiedli. Podobnie w latach ubiegłych, tak i teraz, wykazali się dużą ofiarnością i podczas przedświątecznych zakupów wsparli także osoby najbardziej potrzebujące. Bardzo dziękuję za te gesty pomocy, które dla wielu są tak istotne – mówi Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent m.st. Warszawy.

21. Świąteczna Zbiórka Żywności, którą prowadzili wolontariusze Banku Żywności SOS w Warszawie, trwała od 1 do 3 grudnia. W tym czasie w 24 hipermarketach na terenie Warszawy oraz 89 sklepach na terenie aglomeracji zbierane były m.in. konserwy, przetwory warzywne i owocowe, bakalie, słodycze, mąka olej, cukier oraz produkty o długim terminie przydatności do spożycia. W akcję zaangażowanych było ok. 4 tysięcy wolontariuszy.

Według wstępnych obliczeń podczas tegorocznej Świątecznej Zbiórki Żywności zebrano 72 691 kilogramów żywności. Nie są to jednak ostateczne wyniki akcji, wciąż bowiem do magazynów napływa żywność. Warszawski Bank Żywności szacuje, że wynik tegorocznej zbiórki przekroczy 73 tony.

Warszawa pomaga potrzebującym
Ponad 40 tys. rodzin (68,9 tys. osób w rodzinach) w 2016 r. skorzystało ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy.

14,2 tys. rodzin korzysta z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Ponad 17,4 mln zł OPS-y przeznaczyły na sfinansowanie lub dofinansowanie około 2,3 mln posiłków dla blisko 14 tys. osób, z czego ok. 8 mln zł na finansowanie posiłków dla ponad 9,2 tys. dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach.
W 2016 r. Warszawa przeznaczyła 5 mln zł na finansowanie posiłków dla 5000 uczniów w szkołach i przedszkolach.

Pomaga również osobom bezdomnym
Miasto Stołeczne Warszawa co roku przeznacza pieniądze, które umożliwiają osobom bez dachu nad głową przetrwanie trudnych, zimowych dni. Warszawa zleca to zadanie organizacjom pozarządowym, zapewniającym m.in. schronienie i posiłek.

Warszawa dofinansowuje m.in. 20 placówek noclegowych dla osób bezdomnych (noclegownie, schroniska, schroniska specjalistyczne, mieszkania treningowe) dysponujących łącznie ponad 1430 miejscami, 7 bezpłatnych jadłodajni wydających 2200 posiłków dziennie, 4 punkty poradnictwa, w tym punkt poradnictwa prowadzony przez Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei, dwie łaźnie (w tym jedna mobilną) oraz dodatkowo w sezonie zimowym dwie dzienne ogrzewalnie. Stołeczny ratusz przeznacza na ten cel ponad 11 milionów złotych.

6 organizacji pozarządowych prowadzi na zlecenie miasta streetworking na rzecz osób bezdomnych w 15 dzielnicach. Zwiększyła się również liczba miejsc dofinansowywanych przez m.st. Warszawa w mieszkaniach treningowych - miasto dofinansowuje ponad 70 takich miejsc.

Straż miejska też pomaga
W tym roku po raz pierwszy do bezdomnych wyruszył Uliczny Patrol Medyczny – objazdowa pomoc ratunkowa dla osób bezdomnych i ubogich przebywających poza schroniskami. Jest to uzupełnienie cyklicznych kontroli i pomocy doraźnej oferowanej w miejscu przebywania osób bezdomnych.

Funkcjonariusze znają miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. Na liście znajdują się zarówno te lokalizacje, w których w ubiegłym roku schronienia szukali bezdomni, jak i nowe. Jest to blisko 150 miejsc (m.in.: pustostany, altany działkowe, prowizoryczne namioty), w których przebywa ok. 450 osób bezdomnych. Co roku w okresie zimowym strażnicy odnajdują kolejne tzw. miejsca niemieszkalne, w których przebywają bezdomni. Część osób unika noclegowni i schronisk wybierając życie na ulicy. W trakcie prowadzonych kontroli strażnicy miejscy sprawdzają, w jakich warunkach żyją osoby bezdomne i jakiej pomocy potrzebują. Dowiozą również ciepłe posiłki osobom mającym z poruszaniem się lub przebywającym z dala od jadłodajni. Dzięki wsparciu organizacji pozarządowych, a także zbiórkom, które co roku prowadzą strażnicy miejscy, bezdomnym przekazywana będzie ciepła odzież, bielizna, obuwie i koce.

Ponad 11 tys. kontroli, 4,5 tys. gorących posiłków w ubiegłym sezonie
Ubiegłej zimy strażnicy miejscy przeprowadzili ponad 11 tys. kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych i udzielili pomocy potrzebującym blisko 10 tys. razy, w tym 1,5 tys. osób przewieziono do noclegowni, w 362 przypadkach wezwano pogotowie ratunkowe. Do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych przewieziono blisko 9 tys. osób. Funkcjonariusze przekazali osobom bezdomnym ponad 4,5 tys. gorących posiłków.

Nie przechodź obojętnie. Zareaguj!
W najbliższych dniach prognozuje się pogorszenie warunków pogodowych i spadek temperatury poniżej zera. Apelujemy, aby nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych, leżących, nietrzeźwych – niska temperatura może być dla nich śmiertelnym zagrożeniem. Aby pomóc wystarczy powiadomić straż miejską. Numer alarmowy – 986.


/fot.arch.redakcji/

/ um.warszawa.pl /herb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałóww oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL