2017-12-09

Adwokat tymczasowo aresztowany za przywłaszczenie odszkodowań klientów.Prokuratura Okręgowa w Legnicy prowadzi śledztwo w sprawie przywłaszczenia przez Zbigniewa Ś. z kancelarii adwokackiej w Legnicy pieniędzy uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu wypłat odszkodowań.

10 zarzutów przywłaszczeniu pieniędzy uzyskanych w wyniku postępowań sądowych przez klientów

5 grudnia 2017 roku funkcjonariusze policji z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali Zbigniewa Ś.. Zatrzymany został następnie doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Legnicy, gdzie prokurator przedstawił Zbigniewowi Ś. 10 zarzutów popełnienia w latach 2014-2016 w Legnicy przestępstw polegających na przywłaszczeniu powierzonych mu pieniędzy uzyskanych w wyniku postępowań sądowych przez klientów, których reprezentował w sprawach o odszkodowania za śmierć osób bliskich. Chodziło o odszkodowania z tytułu obrażeń ciała odniesionych w wypadku komunikacyjnym oraz za szkodę w mieniu (zawalenie się domu), wpłacanych przez podmioty do tego zobowiązane na konto bankowe prowadzonej przez niego kancelarii adwokackiej (art. 284 par. 2 k.k. i art. 294 par. 1 k.k.)


reklamaSposób działania podejrzanego adwokata

Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzany adwokat wykorzystywał zaufanie klientów upoważniających go do reprezentowania ich w postępowaniach odszkodowawczych. Pełnomocnictwa te obejmowały także zgodę na przelewanie odszkodowań uzyskanych w toku procesów na rachunek bankowy prowadzonej przez niego kancelarii adwokackiej oraz odbierania wszelkiej korespondencji w sprawach odszkodowawczych, także decyzji o przyznaniu odszkodowań.

Zbigniew Ś. zatajał przed klientami fakt przyznania odszkodowań oraz wpłaty należnych kwot na rachunek bankowy jego kancelarii, pieniądze te przeznaczając na własne potrzeby. Klientom zaniepokojonym brakiem wpłat przekazywał nieprawdziwe informacje dotyczące stanu sprawy, a w późniejszym terminie unikał z nimi kontaktu. Łączna kwota przywłaszczonego przez podejrzanego mienia wynosi 1.144.678,21 złotych.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Zbigniew Ś. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Środki zapobiegawcze wobec podejrzanego

5 grudnia 2017 roku prokurator skierował wniosek o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ś. Przesłankami do skierowania wniosku o tymczasowe aresztowanie była obawa ukrywania się przed organami ścigania oraz surowość zagrożenia karą pozbawienia wolności za zarzucane mu przestępstwa.

6 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Legnicy zastosował wobec Zbigniewa Ś. tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że środek ten ulegnie zmianie na poręczenie majątkowe w kwocie 50.000,00 złotych, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu w chwili złożenia kwoty poręczenia majątkowego do 10 grudnia 2017 roku.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowaherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałóww oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL