2017-05-19

Dofinansowanie konserwacji Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.Ponad 18 mln zł ze środków unijnych uzyska Bazylika Mariacka w Gdańsku na prace konserwatorskie i rewitalizację. Umowę w tej sprawie przekazał Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin.

Projekt pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” obejmuje prace remontowe dachu kościoła, konserwację elewacji korpusu Bazyliki i renowację gotyckich okien a także remont posadzki. Planowana jest również przebudowa prezbiterium oraz konserwacja Ołtarza Głównego. Zostanie także przeprowadzona adaptacja dawnej kotłowni na multimedialną salę wystawową w której prezentowane będą krótkie filmy związane z historią Bazyliki.

Całkowity koszt realizacji projektu to prawie 21,5 mln zł, z czego 18 mln zł pozyskano ze środków unijnych w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W uroczystości przekazania umowy uczestniczyli także Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej Zbigniew Zieliński, proboszcz Bazyliki Mariackiej: Ks. Prałat Ireneusz Bradtke oraz Anna Kriegseisen, pełnomocnik proboszcza Bazyliki Mariackiej do spraw ochrony zabytków.


/fot.arch.redakcji/

/ www.mkidn.gov.pl /herb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałóww oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL